Technologie Cruiser + Serto

Jednou z novinek značky Horsch na letošní výstavě Agritechnika pro rok 2018 jsou širokozáběrové secí stroje Serto 10 SC a 12 SC.
Jsou určeny především pro větší podniky, které provádějí přípravu půdy a vlastní setí odděleně. K takovému postupu mají několik opodstatněných důvodů.

Jestliže chceme obě pracovní operace zvládnout v jednom kroku, potřebujeme silnější tažný prostředek pro secí stroj, který zajišťuje také vytvoření výsevního lůžka předsazenou sekcí talířů nebo radliček. Nárůst tahových nároků je citelný především u větších záběrů. Při šířkách do 8 metrů to nepřináší žádné komplikace, ovšem u záběrů 10 a více metrů bývá kombinovaný secí stroj buď příliš dlouhý, nebo příliš široký při přepravě po komunikaci. Již pro 8 metrů tahová síla často převyšuje 300 koní. Naproti tomu Serto SC si vystačí už s tahovým příkonem 30 koní na 1 m záběru, a to znamená, že stejný traktor zvládne o 4 metry větší pracovní záběr.

Možná ještě důležitějším důvodem je zajištění optimálního stavu půdy v době setí, což částečně souvisí i se změnou klimatu. Za optimálních podmínek není problém vytvářet výsevní lůžko současně při setí, ale na těžších půdách nebo při nepříznivém počasí spojení obou pracovních operací do jednoho přejezdu může být problematické. Integrované talíře nebo radličky za těchto podmínek vytvoří mokré hroudy, do kterých se hned ukládá osivo. To je velká komplikace především při setí jařin, ale nevyhovuje to ani řepce či ozimům. Proto je v těchto podmínkách vhodnější nejdříve vrchní vrstvu půdy zpracovat, vytvořit výsevní lůžko a zasít teprve s odstupem několika hodin. Tento pracovní postup se běžně používal již dříve, ještě před nástupem secích kombinací.

Oddělená příprava půdy vyžaduje ovšem kvalitní a výkonný stroj pro finální zpracování půdy. Novou generaci takové techniky představuje Cruiser XL. O něm jsme již několikrát psali – čtěte například zde (klikněte).

Spojení strojů Cruiser XL a Serto SC do jedné technologie umožňuje vytvářet velmi kvalitní výsevní lůžko a současně dovoluje vyčkat na optimální podmínky k setí. Jak jsem již uvedl, týká se to především oblastí s těžšími půdami, kde přínos tak flexibilní a výkonné technologie bude největší. Kromě toho si lépe poradíme se střídáním suchých a mokrých období.

Příště obě novinky a především secí stroj Serto SC podrobněji popíšu.