Technologie StripTill v podmínkách ČR

V současné době existuje v ČR několik způsobů bezorebného zpracování půdy, jimiž se u nás obdělává přes 60% plochy orné půdy. Mezi méně rozšířené patří technologie pásového zpracování půdy – StripTill, ve které se zpracovává jen profil půdy pro kořeny rostlin, bez nutnosti celoplošného zpracování půdy.
Firma Horsch se zabývá technologiemi StripTill už přes dvacet let. Za tu dobu prošla vývojem technika, a také metodika pěstování a vedení takových porostů. Velkým zdrojem poznatků byly praktické zkušenosti ze zemědělského podniku HNG Černilov, který patří do vlastnictví firmy Horsch.

Ukázalo se, že plodiny, pro které má smysl půdu zpracovávat v pásech, jsou především rostliny s kulovým kořenem, tedy například řepka. U širokořádkových plodin jako je kukuřice, která má svazčité kořeny s vysokou náročností na obsah půdního vzduchu a na strukturu půdy, se pásové zpracování neosvědčilo. Dlouhodobé zkušenosti ukázaly, že u zrnové kukuřice dochází k poklesu výnosu oproti celoplošnému kypření, podle ročníku až o desítky procent. Na těžkých, jílovitých půdách, jako jsou v Černilově, docházelo k častým lokálním propadům výnosu i kvůli pomalejšímu prohřívání půdy a tím opožděnému startu rostlin.
Rozdíly mezi úspěšností technologie StripTill v USA a v Evropě jsou způsobeny rozdílnými klimatickými podmínkami. Jako limitující faktor se ukázalo střídání teplot a průběh zimy. Střední a západní Evropa je výrazně ohřívána Golfským proudem a v proto zde arktické zimy jsou velmi výjimečné, anebo netrvají tak dlouho, jako v Severní Americe. Tam půda promrzá pravidelně každou zimu do hloubky minimálně 50 cm a díky tomu se drží v dobrém strukturním stavu. Následně pak nevyžaduje tak intenzivní zpracování, jako je tomu u nás.

Metoda StripTill, která se v evropských podmínkách osvědčila, a která je považována za průlomovou v moderním pěstování řepky, je založena na technice Focus. Úspěšně se v Evropě uvedla do praxe a kombinuje StripTill s uložením hnojiva do půdy a se současným výsevem.

Tímto způsobem se zakládají porosty řepky na rozteč 30 cm. Stejný stroj pak může vysévat také obiloviny, luskoviny a mák v roztečích 15 cm. Tento způsob se stal univerzálním pro celé spektrum půdy od písčitých až po půdy těžké. Pro hlinitojílovité až jílovité půdy s obsahem jílu nad 60% byly vyvinuty speciální kypřící radličky ULD.

Systémem Focus se v ČR letos zaselo už přes 40 000 ha řepky ozimé. Obliba této metody rok od roku roste a to pro výrazně lepší kondici rostlin před zimou, a také pro úspornější a rychlejší zakládání porostů.