Zpracování vlhké půdy po zrnové kukuřici

Na začátku října se na Moravě začalo se sklizní kukuřice na zrno.  Její plynulost narušovaly časté deště a vyznačovala se především velmi rozdílnými výnosy. To bylo způsobeno srážkami a vysokými teplotami v průběhu vegetace (květen, červen, červenec). Zatímco na jihu Moravy se některé pozemky jen mulčovaly, protože půlmetrové rostliny kukuřice vlivem sucha ani nevytvořily palice nebo daly minimální výnos zrna kolem 1,5 t/ha, zaznamenal sever Moravy výnosy okolo 9 t/ha. Střední Morava pak sklízela mezi 4 a 6 t/ha.

Zemědělci se po sklizni museli opět co nejdříve soustředit na přípravu pozemků - buď pro podzimní, nebo pro jarní osev. Plochy po kukuřici na zrno jsou obvykle pokryté velkým množstvím rostlinných zbytků, které je nutno co nejlépe rozdrtit i se strništěm, aby nedocházelo k přezimování larev zavíječe ve stoncích strniště. Kvalitně rozdrcená organická hmota se také rychleji rozkládá, takže se zmenšuje riziko přenosu fusarióz. Někteří zemědělci z tohoto důvodu kukuřičné zbytky zaorávají, ale většinou vytvoří v půdě matrace ze slámy, která nepustí kapilární vodu nahoru a kořeny rostlin zase dolů.

Nejlepším řešením je proto rovnoměrně zamíchat rozdrcené kukuřičné zbytky do půdy. Na tuto práci byl vyvinut těžký talířo-radličkový kypřič Tiger MT. Postupným zpracováním půdního profilu vytváří množství jemné půdy, která se velmi dobře promíchává s nadrcenou organickou hmotou. MT je zkratkou pro jeho pracovní název MaisTiger (kukuřičný Tiger).

Zemědělský podnik Rostěnice a.s. hospodaří na Vyškovsku a letos dosáhl výnosů kukuřice na zrno kolem 6 t/ha. Výnosy byly ovlivněny především schopností půdy udržet vodu, a ta se liší podle typu půdy, expozicí a svažitostí pozemku. Mohla však rozhodnout i jedna lokální dešťová srážka. V akciové společnosti je část pozemků situovaných více k jihu Moravy, a tam sklízeli jen kolem 4 t/ha. Zbytků po sklizni tedy nebylo mnoho, přesto všechny sklizené plochy byly před zpracováním půdy mulčovány, aby se zlikvidovalo strniště a aby se posklizňové zbytky ještě lépe rozdrtily.

Chci ukázat příklad postupu na pozemcích Dlouhá a Dlouhá u drůbežárny v KÚ Kučerov na Vyškovsku, které daly výnos 6,8 t/ha. Obě plochy byly podrceny a následně zpracovány kypřičem Tiger 6 MT, agregovaným s pásovým traktorem o výkonu 600 PS. Na obou pozemcích se bude na jaře set jarní ječmen, a proto hloubka zpracování 30 cm byla zaměřena především na to, aby se organická hmota co nejlépe promíchala s půdou.

První dvě pracovní řady nesou talíře o průměru 68 cm. Hloubka obou řad je nastavitelná nezávisle, a proto v první řadě pracovaly talíře do 13 cm a ve druhé do 15 cm. Při rychlosti soupravy mezi 12 a 14 km/hod se v této pracovní části stroje vytvoří výrazné množství drobtovité půdy, která se promíchává s rozdrcenými organickými zbytky.
Radličková část byla osazena špičkami HMX Plus s odhrnovačkami. Dvě řady dokončují promíchání a současně prokypřují půdu do nastavené hloubky 30 cm. Urovnaná půda je následně přitlačena pěchem o velkém průměru.

Spotřeba nafty se pohybovala mezi 12 a 15 l/ha. Přídavný ocelový pěch TopRing byl zdvižen kvůli vysoké vlhkosti těžké půdy a také proto, aby se zvětšil povrch půdy pro lepší vyzrávání půdy na jaře.