Rychlý vývoj hospodaření díky technice

Dnes chci pochválit vývoj v zemědělském podniku Hospodářské družstvo v Unhošti, který několik let sleduji spolu s kolegou z firmy Pekass. Soustředím se především na výraznou změnu stavu polí, stavu půdy a především na to, jak se po několika letech zlepšily výnosy řepky ozimé a obilovin.

Ještě před nedávnem se při projíždění touto oblastí dalo na první pohled rozpoznat, komu jednotlivá pole patří. V nejbližším okolí totiž již tehdy hospodařilo několik podniků, které pro přípravu půdy i pro setí využívaly techniku Horsch. Také se snažily o dodržování pravidel, které celá technologie Horsch nabízí. Musím ale přiznat, že ne všichni a ne vždy pracovali pouze bezorebně, a ne všichni pracovali pouze se stroji Horsch. Tyto okolní podniky měly vždy pole velmi dobře urovnaná a kvalitně zasetá. Tomu odpovídaly i vysoké výnosy a především před sklizní byly patrné největší rozdíly. S tím samozřejmě narůstal i tlak na obsazení půdní držby, protože jak je známo, vysokou cenu půdy nebo zvyšující se nájem může uhradit jen ten nejlepší (nejbohatší). Uvedená firma z Unhoště byla tedy z tohoto pohledu ohrožena.

Nejdříve se povedlo přesvědčit nově nastupujícího předsedu pana Ing. Františka Holečka o významu investice do kypřiče Terrano 5 FX. Tento stroj posloužil při podmítce a také v případech, kdy nebylo nutné orat, protože do té doby v podniku byla orba jediným způsobem zpracování půdy. Následovala investice do secího stroje Pronto 4 DC, který byl po dobrých zkušenostech později vyměněn za Pronto 6 DC. Tím se zkvalitnilo a hlavně urychlilo setí.

Pořízením talířového podmítače Joker 6 RT, který ihned po sklizni půdu rychle, kvalitně a levně zpracuje, se situace na polích dále vylepšovala. V podniku se stále ještě převážně oralo, ale kvalitní podmítač patří i k orbě. O něco později se pak začal více uplatňovat bezorebný způsob zpracování půdy. K tomu se v daných podmínkách velice osvědčil kombinovaný kypřič Terrano 4 MT, který pomohlo založit úrodu ve složitém roce 2014. Tehdy si tento stroj zapůjčili a již v podniku zůstal.

Uvedenou výbavou se práce velice urychlily, a především se začaly rovnat pole. S tím je spojeno mnoho dalších výhod, jako je kvalitnější setí, sklizeň nebo práce postřikovače. To, že se daří vždy včas a kvalitně zasít znamená, že porosty jsou kvalitnější a také jistější pro další investování do jejich vývoje. Po pár letech jsou porosty uvedeného podniku srovnatelné s ostatními v okolí a některé dokonce převyšují.

Důkazem je hodnocení návštěvy z jiného podniku, který se zajímá o stejný secí stroj Pronto 6 DC. Při prohlídce polí a zasetých pozemků se agronom a obsluha stroje vyjadřovala velmi pochvalně. Oba byly spokojeni s kvalitou setí a především s kopírovací schopností jednotlivých botek při pohybu v nerovnostech, hroudách a také v kamenitých podmínkách. To je patrné z fotografií, kde pšenice roste těsně kolem kamenů. Zde především ocenili možnost změny přítlaku mezi botkou a pěchem.

Také kvalita uložení osiva u všech botek do nastavené hloubky byla návštěvou hodnocena na výbornou. Velmi je překvapila i informace o tom, že v těchto podmínkách kotouče výsevních botek vydržely téměř 8.000 ha a přední pracovní talíře, které vytvářejí výsevní lůžko, pak téměř 3.000 hektarů.

Celou dobu nás při návštěvě doprovázel pan Tomáš Rabas, který v podniku se stroji pracuje a podal nám objektivně všechny informace včetně toho, že další velmi dobrou investicí bylo pořízení navigace. Bylo vidět, že své práci rozumí a navíc své zkušenosti dokáže předat dál. Touto cestou bych chtěl také panu Rabasovi poděkovat a zároveň popřát mnoho úspěchů.

A ještě pro dokreslení: Návštěva v podniku Hospodářské družstvo Unhošť splnila svůj účel a do týdne byla podepsána nová objednávka.