Zpracování mokré těžké půdy

Vlivem vydatných dešťů se podzimní práce na severní Moravě odsunuly až na začátek října. Dosud zde zde totiž spadlo místy až 200 mm vody/m², a to nejen posunulo termín zahájení sklizně kukuřice, sóji a cukrovky, ale následně i velmi zkomplikovalo zpracování těchto pozemků před setím ozimé obiloviny. Na sklizených pozemcích je půda mokrá, poškozená sklizňovou technikou, a musí se rychle připravit, protože čas kvapí. Nejhůře jsou na tom zemědělci, kteří hospodaří na těžkých půdách. Tyto pozemky na podzim už velmi těžko vyzrávají, a říká se tu, že kapka vody je hrst bláta.

Rychleji vysychaly pozemky, kde nerostl žádný výdrol, a proto na nich byla příprava půdy snadnější. Půda, která je zakrytá přerůstajícím výdrolem, špatně a dlouho vysychá. Kdo tedy proti výdrolu nezasáhl včas, to znamená do 4 listů, měl a stále má velký problém. Vzrostlý výdrol nejen velmi ztěžuje přípravu pozemku, ale následně způsobuje špatnou vzcházivost zaseté plodiny.

Družstvo vlastníků v Polance nad Odrou hospodaří také na těžkých jílovitých půdách v KÚ Věřňovice, těsně u Polských hranic. Jen za září zde spadlo 130 mm srážek/m², a proto tyto půdy nyní jen velmi obtížně vysychají. Studené noci a vysoká vzdušná vlhkost stále přinášejí silnou rosu, která zesiluje vlhkost půdy i nesklizených rostlin. Vysychání přebytečné vody je možné jen během slunečných a větrných dnů.

Na tomto pozemku o výměře 25 ha byla dne 16.10.2017 sklizena sója. Protože se jedná o velmi dobrou předplodinu, chtějí na tomto pozemku ještě letos zasít ozimou pšenici. Bude ho ale složité k setí připravit, protože mokrá jílovitá půda je v kolejích silně utlačená, a také se nepodařilo ideálně rozhodit podrcenou posklizňovou hmotu. Protože předpověď hlásí brzkou změnu počasí a pravděpodobně bude zase pršet, jsou hospodáři pod časovým tlakem.

Pro přípravu použili radličkový kypřič Terrano 5 FM s radličkami MulchMix bez křídel. Špičkami HM Plus, které jsou úzké, byl stroj schopen půdu otevřít, aby mohla rychleji vysychat. Napřed ale není možné téměř nikdy určit, jak hluboko bude za těchto požadavků mokrou půdu zpracovat. Hlavní je, aby se nenadělaly větší hroudy, a tak bylo třeba zvolit hloubku až po prvním průjezdu.

K vytvoření potřebného podílu jemnější půdy byla třeba také vyšší pracovní rychlost, traktor má výkon 300 PS. Kdyby půda byla po prokypření příliš utlačená, bylo by možné dvojitý pěch RollFlex z kypřiče Terrano FM rychle odmontovat.

V těchto podmínkách se ukázala jako ideální pracovní hloubka 12 cm. Nevytvářely se hroudy a půda se při rychlosti 12 až 13 km/hod intenzívně drobila. Jestliže bude ještě pár dní bez deště, rozpracovaná půda rychle naschne a na pozemek vyjede secí stroj Pronto 6 DC.