Setí pšenice v Agrodružstvu Načeradec

Před několika dny jsem navštívil zemědělský podnik Agrodružstvo Načeradec nedaleko Vlašimi. Už několik let pracují se secím strojem Pronto 6 DC a také s kypřičem Terrano 5 FX. Základní zpracování půdy zatím stále většinou provádějí pluhem, ale v letošním roce se rozhodli, že kromě založení pšenice, vyzkouší i před řepkou na části výměry provést kompletní přípravu půdy pouze Terranem 5 FX. Myslím, že se jim to podařilo, a že napříště si troufnou plochu ještě navýšit.

Dnes se chci hlavně věnovat setí pšenice. V podniku je mladý agronom Vítězslav Kuklík, který se snaží v praxi využívat nejnovější poznatky. Například postupně snižuje výsevky. U pšenice, která byla letos zasetá v ranějším termínu, zvolil výsevek pouze 2,3 mil. klíčivých semen, což je v tomto případě 105 kg/ha. Menším počtem rostlin na m2 se zajistí lepší tvorba kořenového systému a především větší počet silných odnoží již na podzim. Toho docílíme, kromě menšího výsevku, právě ranějším výsevem a především přesnou hloubkou setí. Tím je myšleno nejen to, že všechna semena budou ve stejné hloubce za všemi výsevními botkami, ale také to, že seje mělko.

Například u hybridních osiv je mělká hloubka setí hlavním předpokladem úspěchu, ale podobně to platí i u běžných liniových odrůd. Mělké setí znamená rychlé vzcházení a rychlé zapojení porostu. Rostliny, které vzcházejí z menší hloubky, jsou také v menším kontaktu s půdou a z pohledu napadení houbovými chorobami jsou méně ohroženy časným napadením chorob pat stébel a kořenů. Naopak hluboko uložené osivo je více vysíleno již vlastním vzcházením a mladá rostlina je k těmto chorobám náchylnější. U řídkých výsevů musíme myslet na virózy, protože jsou atraktivnější pro přenašeče.

Aby se podařilo dosáhnout současně mělkého setí a přesného dodržení hloubky, je zapotřebí správně nastavit secí stroj a především výsevní botky. V Načeradci bylo cílem uložit osivo do hloubky 2 cm a to se podařilo bezchybně. I při této malé hloubce setí se na povrchu nevyskytovala žádná zrna, což znamená, že byla správně nastavená hloubka setí na hydraulických pístnicích a především správný přítlak na botky.

V nastavení secích strojů vidím při návštěvách v podnicích občas nedostatky. S přítlakem musíme vždy pracovat, a to i u drobných semen právě proto, aby kvůli pohybu botek semena nevyskakovala na povrch. Vyšší přítlak nastavujeme při vyšší pracovní rychlosti, při větším množství hrud nebo kamenů na povrchu, případně při vyšším podílu slámy. Jestliže jsou botky správně nastavené, můžeme si dovolit vyřadit ze hry zavlačovací pruty, které mohou hloubku setí rozházet. V Agrodružstvu Načeradec byly díky bezchybnému nastavení právě zavlačovače odstaveny a také proto výsev dopadl na výbornou.