Maestro 8 CC v ZD Radkovice

Zemědělské družstvo Radkovice u Hrotovic pěstuje silážní kukuřici na výměře 120 ha. Hospodaří v aridní oblasti Jevišovické pahorkatiny v nadmořské výšce okolo 450 m n. m. na lehčích, kamenitých půdách. Pozemky určené pro pěstování kukuřice jsou ihned po sklizni pšenice podmítnuty talířovým podmítačem Joker 6 HD do hloubky kolem 15 cm, aby se rozdrcená sláma kvalitně zamíchala do půdy. Později na podzim je pak půda na těchto pozemcích prohloubena do 30 cm talířovo-radličkovým kypřičem Tiger 5 MT.

Letošní zima byla dlouhá, studená, ale v této oblasti chudá na sněhové srážky. Půda zde promrzla do hloubky 20 cm, ale protože na ní neležel sníh a kvůli časnému oteplení na jaře rychle rozmrzla. Na povrch pozemků, které už byly urovnané od podzimu, byla aplikována močovina v dávce 200 kg/ha a kejda. K zapravení do půdy do hloubky 10 cm posloužil jedním přejezdem opět talířový podmítač Joker 6 HD.

Většina ploch kukuřice se na Moravě zasela na konci dubna po agrotechnickém termínu, a velká část kukuřic se dosévala dokonce až ve druhé dekádě května ( Moravskoslezský kraj).

Díky pozemkům připraveným už od podzimu a díky teplému počasí v Radkovicích zahájili setí kukuřice už 12.4.2017. Bylo to nezvykle brzy, ale půdní podmínky byly dobré. Jak se ukázalo později, bylo to nejlepší rozhodnutí, protože před Velikonocemi se počasí pokazilo. Přišlo silné ochlazení s dešťovými a místy i se sněhovými srážkami, provázené nočními mrazíky. Ještě nenaklíčené osivo kukuřice, uložené v hloubce 5 cm, přečkalo toto nepříznivé počasí bez úhony.

Zde vidíme setí přesným secím strojem Maestro 8 CC výsevkem 90 tis. j/ha na pozemku Volešek o výměře 15 ha dne 12.4.2017. Souprava s traktorem o výkonu 155 PS se pohybovala průměrnou rychlostí 10 km/hod s velmi dobrými kvalitativními parametry. Ty mohla obsluha průběžně  kontrolovat už při setí na řídícím monitoru. Souprava se pohybovala podle GPS navigace.

Vlivem chladného počasí vzcházela kukuřice v Radkovicích pomalu, ale ke dni 19.5.2017 měla už 3 listy. Na rostlinách nejsou žádné známky poškození, způsobené chladem nebo mrazem.

Postemergentní herbicidní postřik je třeba v kukuřici provádět nejpozději do fáze 4. listu, protože v opbdobí mezi 3. a 4. listem se změní síla voskové vrstvy na listech rostlin, která je chrání před vnějšími vlivy. Rostliny se stávají citlivější k účinkům chemie, a tak při pozdějším ošetření proti plevelům může dojít k poškození také rostlin kukuřice, a tím ke zpomalení jejich vývoje. To by se následně negativně projevilo na výnosu.