Výkonné setí kukuřice do hrudovité půdy

Letošní počasí výsevům kukuřice moc nepřálo. Přitom se začalo v relativně dobrém termínu, takže i ve vyšších polohách se selo už kolem 15. 4.. Následný přísun srážek pak ale další výsev zpozdil minimálně o dva týdny. Také setí kukuřice po senážních žitech časově téměř kopíruje standardní technologie. Celková plocha porostů, založených v optimálním termínu, je letos tedy výrazně menší, než v minulých dvou letech. To se projeví především na porostech kukuřice na zrno a to zejména na plochách zasetých po 25.4..

Přeháňky zpozdily nejen předseťovou přípravu půdy, ale spolu s chladným počasím také vzcházení rostlin. Jejich vývoj bude ovlivněn zejména na pozemcích, které se před setím musely ještě jednou zpracovávat, přestože dříve už byly připravené. Každý přejezd po půdě na jaře se bude projevovat v průběhu vegetace, kořeny kukuřice nebudou moci plně využít hlubokého prokypření z podzimu a bude se projevovat také nedostatek půdního vzduchu.

Na fotografiích vidíme pozemek s hlinitopísčitou půdou. Na podzim byl zorán a po rozmetení 30 t/ha hnoje na jaře připraven na hloubku 15 cm radličkovým kypřičem. Vzhledem k tomu, že dva dny před přípravou půdy spadlo na pozemek 8 mm srážek, při zapracování hnoje se vylamovaly hroudy. Tato situace by vyžadovala další úpravu povrchu pro setí přesným secím strojem. Zde však byla sjednána služba setí strojem Maestro, který si s podmínkami velmi dobře poradil.

Selo se za vlhka 24.4.2017 secím strojem Maestro 12 SW výsevkem 90 tis. jedinců odrůdy Toninio. K patě se při setí ukládalo 200 kg hnojiva NPS 26-14-2. Po zasetí se pozemek neválel.

Dne 20.5. jsou rostliny kvůli chladnému počasí teprve ve 2 listech, ale porost je jednotně vzešlý. To, že se pozemek po setí neválel, se ukázalo jako velmi dobré rozhodnutí, protože po zasetí spadlo 170 mm srážek – z toho jednou 46 mm za 24 hodin. Nikde na pozemku nedošlo ke splavení rostlin.

Dvanáctiřádkový secí stroj Maestro 12 SW je vybaven centrálním zásobníkem 2 000 l na osivo a 7 000 l na hnojivo, 300 l tankem na aplikaci mikrogranulátu, GPS systémem automatického vypínání jednotlivých vozíků Section Control a hydraulicky nastavitelným přítlakem až 350 kg na botku. Při průměrné pracovní rychlosti 10,5 km/hod zde stroj dosahoval výkonu 7,5 ha/hod.