Výsev slunečnice přesným secím strojem Maestro 12 SW

Státní statek Miroslav a.s. hospodaří na výměře 3 200 ha úrodných půd v aridní oblasti Znojemska. Od roku 2014 vlastní přesný secí stroj Maestro 12 SW, který od té doby využívají k výsevu kukuřice a slunečnice po orbě i do mulče. Každoročně potřebují v krátkém čase zaset plochu 1 000 ha. V letošním roce mají v plánu zaset 600 ha kukuřice a 400 ha slunečnice.

Tento výkon jim poskytuje 12-ti řádkový přesný secí stroj Maestro, který používá centrální zásobník pro 2 000 l osiva a 7 000 l hnojiva. Velmi důležitá je pro ně také regulace přítlaku na výsevní jednotky v rozsahu 150 až 300 kg/j, protože zrna ukládají do větší hloubky až kolem 8 cm. Osivo je tak blíže ke spodní vláze, s jistotou naklíčí a porosty rovnoměrně vzchází. K tomu napomáhají také přední a zadní dvojmontáže na traktoru o výkonu 240 PS, díky kterým všechny výsevní jednotky běží mimo koleje.

Řídící počítač secího stroje Maestro je napojen na signál GPS a používá funkci Section Control. Ta ovládá všechny výsevní jednotky a zamezuje přesévání. Osivo z centrálního zásobníku je k výsevním jednotkám dopravováno systémem Seed On Demand, který udržuje určitou rezervu osiva pro každý řádek. Dávkovací agregáty jsou poháněné elektromotory. Přesnost výsevku a rozmístění zrn záleží na správném výběru dávkovacího kotoučku a seřízení každé výsevní jednotky. Vše řídí počítač a kontrolují senzory, a tak nastavení jednotlivých prvků je možné odzkoušet ještě před zahájením setí. V průběhu setí je obsluha informována o kvalitě výsevu, a jestliže některá jednotka nedodrží nastavené parametry, dostává obsluha automaticky varování zvukem a na displeji změnou barvy příslušného výsevního řádku.

Na pozemku U státní v KÚ Šumice na výměře 90 ha vidíme přesný secí stroj Maestro 12 SW při setí slunečnice výsevkem 78 000 j./ha a s přihnojením pod patu NPK 150 kg/ha. Na podzim zoraný pozemek po ozimá pšenici byl na jaře těsně před setím připraven kompaktorem do hloubky 10 cm. Podle hodnoty HTS 65 g byl vybrán příslušný dávkovací kotouček s velikostí výřezu 2,5 mm (č. 24018935), určený k výsevu slunečnice. Dlouhá a poměrně úzká zrna slunečnice vyžadují nastavení přiváděcího kotouče na stupnici 1, aby k dávkovacímu kotouči podával menší množství zrn. Vnější stěrač byl nastaven na hodnotu 7, a to znamená menší intenzitu shazování. Podtlak byl nastaven na 80 barů, aby zrna dobře držela na dávkovacím kotoučku. Po otestování pak byly všechny jednotky seřízeny stejně.

Dosahované parametry dávkování se při jízdě zobrazují na monitoru. Krátkodobé chybové hlášky způsobují jen větší otřesy po najetí na větší tvrdé hroudy. Fyzická kontrola potvrzuje, že rozmístění zrn v řádcích je velmi dobré. Osivo slunečnice je ukládáno do konstantní hloubky 8 cm pod relativně malým přítlakem 170 kg. Půda je celkově velmi dobře připravena, a proto je takový přítlak dostačující. Výsevní jednotky pracují klidně a paralelogram jede v rovině, což mu umožňuje velmi dobře kopírovat povrch půdy v obou směrech.