Výsev máku bez předseťové přípravy

Jednou z důležitých podmínek pro založení vyrovnaného porostu máku je dostatek vláhy v půdě, především při vzcházení rostlin. Nejcitlivější na nedostatek vláhy jsou rostlinky ve fázi vidličky až prvních děložních lístků, kdy mají nejmenší kořenový systém.

Pro zachování maximálního obsahu zimní vláhy v půdě je třeba s ní na jaře co nejméně hýbat. I mělká příprava v kombinaci s větrným a teplým počasím dokáže svrchní profil půdy spolehlivě připravit o všechnu vláhu. Následně uložené osivo máku je pak zcela závislé na případných srážkách po zasetí. Tomu lze na lehkých až středně-těžkých půdách předejít založením porostů přímým výsevem bez předchozí jarní předseťové přípravy. Je ovšem nutné pozemek nechat vyzrát, a neprovádět setí do syrové půdy.

Postup, který umožňuje na jaře zasít bez přípravy, také šetří vzácný čas, když proměnlivé počasí poskytuje jen krátká časová okna, vhodná k setí.

Na fotografiích z 01.04.2017 vidíme pozemek se středně těžkou půdou, který byl na podzim zpracován radličkovým kypřičem Terrano FX na hloubku 25 cm. Povrch půdy byl kypřičem současně urovnán a pásově utužen. Na jaře po oschnutí povrchu do hloubky několika centimetrů bylo plošně aplikováno 250 kg/ha NPS 20-5-20 a proběhl výsev máku bez přípravy. Sela se odrůda Major výsevkem 1,5 kg/ha a to strojem Pronto 6 DC. Přední pracovní talíře v sečce, které byly nastaveny na hloubku 7 cm, mělce promíchaly hnojivo s půdou. To byl jediný jarní zásah do půdy, a proto se v profilu podařilo udržet maximum zimní vláhy.

Secí stroj Pronto 6 DC byl pro výsev máku upraven posunutím zavlačovačů až do nejvyšší polohy tak, aby vůbec nezasahovaly do půdy. Hloubka setí byla nastavena na přesně 1 cm. Pro dávkování osiva byl použit kovový váleček s vymetacím kartáčkem.

Na fotografiích ze 12.04. vidíme jiný pozemek, kde proběhlo stejné zpracování půdy před zimou, jako v předchozím případě. Na jaře byla část pozemku vpravo zaseta bez předseťové přípravy, v levé části byla zjara znovu provedena příprava Terranem 5 FX. Na celém pozemku jsou rostlinky máku už v děložních lístcích. V obou variantách je porost vzešlý se stejnou hustotou a neprojevil se žádný rozdíl, podmíněný předseťovou přípravou. Je to dáno především tím, že od zasetí do současnosti na pozemek několikrát zapršelo, úhrnem přibližně 35 mm. Výsevem máku bez přípravy se tedy za těchto podmínek alespoň ušetřil jeden přejezd techniky po citlivé jarní půdě.