Jarní setí na orané těžké půdě

Připravit na jaře těžkou půdou pro setí a nepoškodit spodní vrstvy půdy nebývá jednoduché. K tomu potřebujeme příznivé podmínky - nejlépe pak hluboce zamrzlou půdu, která v předjaří na povrchu přes den rozmrzne do hloubky kolem 5 cm a obeschne. K takovým ideálním podmínkám jsme měli v letošním roce hodně blízko. Půda byla zamrzlá místy až do hloubky 50 cm, ale rozběh jara nám nepřál. Jaro začalo dešťovými přeháňkami, chladným pošmourným počasím a místy rozbahněná půda nestačila přes den ani oschnout. Museli jsme tedy čekat, až půdy dostatečně vyzrají. Příprava pozemků s těžkou půdou se tak oddálila až na poslední dekádu března.

Pro naschnutí dostatečné vrstvy půdy je nutné těžkou půdu nejprve otevřít. Jestliže je pozemek urovnaný už z podzimu, máme přípravu na jaře jednodušší – povrch půdy stačí upravit talířovým podmítačem do hloubky kolem 6 cm. Nechá se schnout, provětrat a můžeme zasít.
Když však máme pozemek z podzimu zoraný, je na jaře nutné provést přípravu hlubší. Hloubka zpracování se podřizuje nerovnostem, které u těžké půdy bývají velké. Při přípravě ale půdu, obzvláště tu těžkou, poškozujeme utužením v kolejích traktoru. Každá kolej je na poli poznat. To musíme zmírnit podhuštěním pneumatik na povolenou minimální hranici.

Jako příklad dobře zvládnuté letošní přípravy těžké půdy chci uvést družstvo Zepo Bořitov. Hospodaří na Blanensku na výměře 1 385 hektarů, z toho 1 270 hektarů je půdy orné. Pozemky jsou hodně členité, terén svažitý a zastoupeny jsou všechny druhy půd. Na pozemku Třešňovka o výměře 21 ha, kde jsem pořídil fotografie, se nachází těžká půda, a jeho převážná část je ve svahu. Pás pozemku nad obcí byl loni oset čirokem, ostatní plocha kukuřicí. Po sklizni na podzim byl pozemek celý zorán. Na jaře, teprve až ke konci března, kdy to povětrnostní podmínky dovolily, byl pozemek otevřen těžkými branami a po naschnutí upraven kompaktorem. Zasetí jarní pšenice výsevkem 210 kg/ha bylo provedeno secí strojem Pronto 6 DC v agregaci s traktorem o výkonu 300 PS.

Souprava se ve svažitém terénu pohybovala rychlostí 12 až 15 km/hod. Pracovní talíře v přední části secího stroje byly nastaveny na hloubku 5 cm, aby vytvořily jednotné podmínky pro všechny secí botky. Díky vysoké pracovní rychlosti talíře velmi dobře půdu rozdrobily. Osivo pšenice se ukládalo do hloubky 3 cm. Po průjezdu secího stroje nejsou znát žádné koleje po traktoru.