Vynechání předseťové přípravy na jaře

Otevírá se jaro a čeká nás jarní setí. Otázkou je jako každým rokem, jakým způsobem půdu zpracovat, aby nově založené porosty co možná nejlépe a rovnoměrně vzcházely.
Po několika mírných zimách ta letošní přinesla sněhové srážky, a podle oblasti i různě hluboké promrznutí půdy. Vláhové podmínky v půdním profilu se podle jednotlivých oblastí velmi mění. Proto je nutné postupovat před setím individuálně pozemek od pozemku a na lehkých nebo mělkých půdách, pokud to podmínky dovolí, zakládat porosty bez předchozí přípravy.

Tato metoda vyžaduje ovšem kvalitní přípravu půdy na podzim, kdy byl povrch půdy urovnán už na podzim, například radličkovým kypřičem.

Na fotografiích vidíme povrch půdy urovnaný z podzimu, kdy bylo provedeno kypření na hloubku 25 cm radličkovým kypřičem Terrano FX. Z pěchu RollFlex  byla demontována meziprstencová pera a povrch půdy byl proto mírně zvlněný. Na pozemku se tak déle udržela sněhová pokrývka, která postupně odtávala do profilu půdy.

Díky minimálním nárokům na urovnání povrchu půdy můžeme hloubku pracovních talířů v secím stroji Pronto DC nastavit velmi mělkou anebo do půdy vůbec nezasahovat.

Musíme ale vzít v úvahu koleje po předseťovém hnojení. Při něm je vhodné snížit tlak v pneumatikách traktoru a tím měrný tlak na půdu.

Abychom omezili počet přejezdů po jarní půdě, je vhodné využít secí stroj s přihnojením – například Pronto DC Grain&Fertilizer. Potom můžeme přejezd s předseťovým hnojením zcela vypustit.

Právě při jarním setí je výhodné, aby secí stroj byl vybaven předním celozáběrovým pěchem, který částečně urovná povrch půdy před talíři, ale také rozloží váhu stroje a tím zlepší pohyb stroje po pozemku.

Jarní setí bez přípravy je účinné především tam, kde předjarní střídání teplot a povětrnostní podmínky povrch půdy vysuší a nově zakládané porosty jako je mák, jarní řepka, hořčice budou mít problém s rovnoměrným zapojením porostu.

Z obilnin je vhodné takto zakládat například oves, jarní pšenici, jarní triticale. Při setí jarního ječmene bez přípravy je nutné zvážit, do jaké míry je svrchní povrch půdy prohřátý, abychom osivo nezamazali. K tomu by mohlo dojít i jen lokálně ve vlhčích částech pozemků a v místech s hlinitější půdou.

Pro luskoviny výsev bez přípravy vhodný není, protože je obvykle nutné pro usnadnění sklizně povrch půdy na jaře srovnat a kvůli vyšším nárokům luskovin na teplotu půdy.