Předsezónní příprava přesného secího stroje Maestro

V dnešním příspěvku chci ukázat přípravu na jarní sezonu přesného secího stroje Maestro 12 SW v zemědělském podniku Stagra Studená. Tento stroj zde pracuje ve službách, v loňském roce zasel 950 ha kukuřice a celkem za tři sezóny ve službách odpracoval 2 700 ha.

Při celkové údržbě Maestra věnujeme největší pozornost výsevním jednotkám, především pak součástem, které jsou v kontaktu s půdou.
Nejprve zkontrolujeme talíře na přihnojení, které se při velkém opotřebení už nedotýkají a na čele vzniká mezera mezi talíři, kterou by se dovnitř mohla dostat půda. Tehdy je potřeba talíře demontovat i s ložiskem, vyjmout distanční podložky a talíře opět k sobě přiblížit tak, aby na sebe dosedaly. Když máme talíře na přihnojení demontované, je dobré zkontrolovat i stav stěrky mezi talíři a v případě opotřebení ji vyměnit.

Obdobným způsobem postupujeme při údržbě výsevních kotoučů. Zde je třeba nejprve sejmout kola hloubkového vedení, zkontrolovat stav výsevních kotoučů a podle potřeby seřídit mezeru mezi nimi. Prověříme také stav stěrky.

Pozornost věnujeme stavu předních rozhrnovacích hvězdic a zadních šikmých kol pro uzavírání výsevní drážky. Prověříme opotřebení orgánů a stav ložisek.

Dávkovací jednotky s mezizásobníky se musí důkladně vyčistit (vyfoukat) už před odstávkou stroje.
Důležitou kontrolou, která má bezprostřední vliv na kvalitu výsevu, je prověrka stavu a opotřebení výsevních kotoučků. Musí přesně dosedat na přírubu a měly by být hladké.
K ošetření kontaktů na hnacích elektromotorech se používá předepsaný přípravek Molykote, který nepoškozuje plastové a pryžové součásti.

Další prověrky stroje jsou už převážně vizuální. Kontrola těsnosti podtlakových hadic na vedení osiva. Kontrola hadic na vedení hnojiva a mikrogranulátu od zásobníku k rozdružovacím věžím a následně k výsevním jednotkám. Zejména vedení hnojiva je vystaveno silným vlivům, a proto ho zkontrolujeme pečlivě.

U Maestra 12 SW je osivo a hnojivo dopravováno pneumaticky z dvoukomorového centrálního zásobníku o objemu 2000 / 7000 l, který je přetlakový. Je nutné zkontrolovat těsnění na víku plnícího otvoru zásobníku, aby se tudy neztrácel tlak. To samé platí i u 300 l zásobníku na mikrogranulát. Při posezonní odstávce stroje je také vhodné oba zásobníky nezavírat napevno přes spony, ale nechat víka zásobníků jen volně položené. K těsnící gumě je to šetrnější.

Z centrálního dávkovacího ústrojí by měl být ihned po sezóně demontován váleček a agregát musí být čistý. Je důležité zkontrolovat stav a těsnost stírací lišty uvnitř.
Zkontrolujeme čistotu sítek v systému průběžného doplňování osiva z centrálního zásobníku (Seed on Demand).

Promažeme mazací místa na stroji. Jde především o maznice na čepech paralelogramů jednotlivých výsevních jednotek, na čepech sklápění rámu, sklápění znamenáků, na teleskopické nápravě zásobního vozu a na ovládání brzd, na čepech závěsu mezi zásobním vozem a výsevní sekcí a na kulovém přípojném čepu. Následovat by měla i kontrola těsnosti hydrauliky.


Podrobný plán mazacích míst a plán údržby je popsán v návodu k obsluze. Ten je v papírové podobě součástí základní výbavy stroje. Je také možné ho i v češtině stáhnout ze stránek výrobce (klikněte).