Vývoj pěstování řepky v Uniagris Pěnčín a.s.

Podnik Uniagris Pěnčín a.s. hospodaří na severním podhůří Drahanské Vrchoviny od nadmořské výšky 290 až po 420 metrů na 1 600 ha orné půdy, z nichž je 75% půd písčito-hlinitých a hlinitých, 25% hlinito-písčitých a 5% půd je těžkých s vysokým obsahem jílu. Tato oblast se nachází ve srážkovém stínu s ročním průměrem nerovnoměrně rozložených srážek, nepřesahujícím 450 mm/m².

Dosáhnout vyrovnaného porostu řepky po orbě bylo za těchto půdních a klimatických podmínek mimořádně obtížné. Orba a následné operace včetně setí s rotačními branami obvykle prosuší půdu natolik, že ani zaválení pozemku po zasetí nezajišťuje dostatek vláhy pro osivo, aby rostliny vyrovnaně vzešly na celém pozemku. Rozházené porosty tak poskytovaly jen malou záruku vysokého výnosu, přestože byly vždy vedeny s maximální intenzitou.

V roce 2011 zaseli v Pěnčíně na zkoušku první hektary secím strojem Focus 6 TD. Selo se jen do jediné podmítky, provedené podmítačem Joker hned za kombajnem. Úkolem bylo zamíchat rozdrcenou slámu do půdy na hloubku 10 cm. Do 3 dnů byly vidět děložní lístky a celý pozemek i souvratě kompletně a vyrovnaně vzešly.

V roce 2012 proto již podnik měl vlastní stroj Focus a s ním zasel celou výměru 300 ha ozimé řepky. Od stejného roku připravují bez orby také celou výměru orné půdy hloubkovým kypřičem Tiger 4 MT. Protože se nemohou spoléhat na dešťové srážky, snaží se v půdním profilu uchovat co nejvíce vláhy pro rostliny.
Od roku 2014 je potřeba zapravovat větší množství digestátu z bioplynové stanice, a podnik proto linku doplnil o těžký talířový podmítač Joker 6 HD.

Na konci listopadu letošního roku jsem se setkal s ing. Vykydalem, abych se zeptal na jeho pětileté zkušenosti s pěstováním ozimé řepky technologii Focus.

Řekl mi:
„Zvolili jsme si technologii, která je rychlá a jednoduchá, ale musíme věnovat větší pozornost vláhovým podmínkám v půdě a podle toho děláme přípravu. Focus nám přináší jistotu při vzcházení. Máme díky němu kompletní porosty a to při menších nákladech a s menší spotřebou pracovního času. Rostliny mají ideální podmínky, dostatek přístupných živin pod patou, a proto se rychle vyvíjejí. I když vláhové podmínky byly každým rokem jiné, ani jednou se se nám nestalo, že by porosty nebyly kompletní. Rostliny vždy šly do zimy se silným kořenem o síle 2 až 3 cm a s 10 až 12 listy.
Bylo nutné změnit navyklé postupy z klasické přípravy. Výnosový cíl jsme si posunuli nad 5 t/ha, a proto jsme zvýšili i hladinu hnojení. Nyní hnojíme na 220 kg N/ha, 90 kg P/ha a 100 kg K/ha. Zvýšili jsme i dávku síry a bóru. Po dostavení bioplynové stanice používáme k hnojení řepky i digestát, který aplikujeme až na první podmítku, která jde hned za kombajnem. Podle podmínek digestát zapravujeme podmítačem Joker 8 RT nebo 6 HD. Před setím Focusem pozemky obvykle zpracujeme dvakrát," říká
ing. Vykydal.
A pokračuje:
Změnili jsme odrůdovou skladbu a výši výsevku. Dříve jsme pěstovali 70% liniových odrůd s výsevkem 80 až 100 semen/m² a 30% hybridů s výsevkem 60 semen/m². Dnes pěstujeme 80% hybridních odrůd s výsevkem 35 až 40 semen/m² a 20% liniových odrůd s výsevkem 60 semen/m². Rostliny mají víc místa a to zpomaluje jejich přechod do dlouživého růstu na podzim. Tak převážně vystačíme jen s jednou aplikací regulátoru při 5. listu. Dříve jsme dělali 2 až 3 aplikace na přibrzdění porostu.
Zpracování půdy a setí Focusem mezi hrůbky s vysokým obsahem organické hmoty nám dobře řeší vodní i větrnou erozi. Máme pozitivní bilanci organické hmoty v půdě,“ doplnil ing. Vykydal.

O podniku Uniagris Pěnčín a.s. jsem psal už v příspěvku dne 13.9.2016 (čtěte zde). Stav popisovaného porostu řepky na pozemku Přemyslovská před ukončením vegetace vidíme na fotografiích.