Přínos funkce Section Control

Správné založení je jedním ze základních předpokladů vysoké produkce a kvality porostů kukuřice – a to bez ohledu na směr jejího využití. Chyby při setí lze jen velmi těžko napravovat následným opatřením. Pokud se nepodaří dosáhnout optimálního počtu jedinců na jednotce plochy pro dané stanoviště, hybrid i užitkový směr, je výnos nenávratně ovlivněn.

V České republice se doporučená hustota porostů podle ranosti hybridů pohybuje v rozmezí 7 a 11 rostlin / m2. Přehuštěná místa, která často vznikají při dojíždění secího stroje do souvratí a při dosévání nepravidelných pozemků, ovlivňují kvalitu i výnos negativně. Snahou by tedy mělo být, aby byl přesný secí stroj vybaven systémem, který umožní manuálně nebo automaticky vypínat jednotlivé secí jednotky.

Takovou výbavu mají v nabídce přesné secí stroje Maestro CC i SW. Manuálně lze vypínat jednotlivé secí jednotky na terminálu umístněném v kabině řidiče, a to podle potřeby zprava i zleva. Rozhodnutí, kdy se jednotka má vypnout, je ovšem pouze na obsluze, na jejím odhadu a šikovnosti. V pracovním počítači muže být ale uvolněn software Section Control a Track Leader II, který umožní automatické navádění a vypínání jednotlivých výsevních jednotek přes signál o poloze. Traktor nebo secí stroj musí být předem vybaven systémem GPS. Takové ovládání chodu výsevních jednotek je výrazně jednodušší, přesnější a obsluhu traktoru to nijak nezatěžuje.

Jak to funguje v praxi můžete vidět na přiložených snímcích porostů kukuřice ze dne 17.5.2016 z pozemku v KÚ Lysovice akciové společnosti Rostěnice zaseté přesným secím strojem Maestro 12 SW.

Druhá série snímků je z 18.5.2016 na pozemku v KÚ Archlebov společnosti Zemagro Strážovice spol. s r.o. zaseté přesným secím strojem Maestro 8 CC. Oba secí stroje jsou vybaveny automatickým vypínáním jednotlivých sekcí pomocí funkce SectionControl (GPS).