Bilancování ve Slezanu Klimkovice

Loni v srpnu jsem informoval o investici akciové společnosti Slezan Klimkovice do radličkového kypřiče Terrano 5 FM a do radličkového secího stroje Sprinter 8 SW.

S agronomem společnosti jsme na začátku letošního roku provedli bilancování dosavadního provozu obou strojů. Kypřič Terrano 5 FM s traktorem o výkonu 330 PS připravil všechny pozemky jak pro setí ozimů, tak pod jařiny. Zpracoval celkovou výměru 1 034 ha pro ozimy do hloubky 15 cm při průměrné spotřebě 9,5 l nafty/ ha. Pro jařiny to bylo 600 ha do hloubky 15 cm se stejnou spotřebou nafty a 300 ha do hloubky 25 cm s průměrnou spotřebou nafty 15 l/ ha.

Na kypřiči spotřebovali dvě sady radliček MulchMix s karbidovými špičkami HM plus. Třetí sada, namontovaná na stroji, je zhruba v polovině své životnosti (viz. foto).

Příprava půdy Terranem FM byla ze strany agronoma hodnocena jako vysoce kvalitní jak po stránce dodržení hloubky, tak i kvalita promíchání rostlinných zbytků a urovnání povrchu.

Radličkový secí stroj Sprinter 8 SW s traktorem o výkonu 330 PS zasel 476 ha ozimé řepky, 446 ha ozimé pšenice, 94 ha ozimého ječmene a 18 ha ozimého hrachu (odrůda Enduro) při průměrné spotřebě 6,5 l nafty/ha. Secí radličky Duett jsou dosud původní (viz. foto).

Všechny založené porosty velmi dobře, rovnoměrně a rychle vzešly a do zimy šly  vyrovnané a v optimálním stavu. Agronom je s kvalitou setí velmi spokojený. Podívejme se na dva příklady pozemků, o kterých jsem psal už v minulé reportáži.

Na pozemku Dální o výměře 44 ha byla dne 17. 8. 2012 zaseta Sprinterem ozimá řepka odrůdy Exquisit s výsevkem 35 zrn/m2. Předplodina zde byla vojtěška, likvidovaná glyfosátem (3 l/ha). Později byl pozemek  podiskován do hloubky 8 cm a před setím zpracován Terranem FM do hloubky 15 cm. Po zasetí byl pozemek ihned ošetřen proti plevelům. Dne 11. 9. 2012 byla provedena regulace porostu spolu s aplikací bóru. Regulace se opakovala 28. 9. spolu s insekticidem proti pilatce. Porost ozimé řepky byl při prohlídce dne 22. 11. 2012 vyrovnaný a rostliny řepky jsou rovnoměrně rozmístěny po ploše na celém pozemku. Nachází se ve fázi 12 listů a síla kořenů dosahuje přes 2 cm. Do zimy tedy porost vstoupil v ideálním stavu.

Na pozemku Pod kostelem o výměře 62 ha byla ve žních sklizena ozimá řepka a ihned následovala mělká podmítka diskovým podmítačem do hloubky 5 cm. Vzešlý řepkový výdrol byl ve dvou listech postříkán glyfosátem (1 l/ha) a na začátku září byla půda zpracována Terranem FM do 15 cm. Do takto připravené půdy byla Sprinterem zaseta dne 21.9.2012 ozimá pšenice Altigo s výsevkem 165 kg/ha, tj. 3 mil.klíč.zrn/ha. Výkon soupravy byl 62 ha/den při průměrné spotřebě nafty 6,3 l/ha.  Ozimá pšenice rovnoměrně vzešla a byla 4.10. ošetřena herbicidy proti plevelům. Další ošetření následovalo 24.10.2012 regulátorem růstu spolu s insekticidem proti přenašečům viróz. Porost pšenice je vyrovnaný a rostliny jsou se dvěma plnohodnotnými odnožemi prvního řádu před zimou v ideálním stavu.

Autor:
Karel Falta
Zákaznická podpora HORSCH