Příprava půdy k jarnímu ječmeni

Jaké připravíš seťové lůžko jarnímu ječmeni, takový ječmen sklidíš. Jarní ječmen je na rozdíl od ostatních obilovin vybaven nejmělčími kořeny, zato je vybaven bohatým kořenovým vlášením, proto je velmi důležité připravit kvalitní jemnozem a drobtovitou strukturu půdy a umožnit tak jarnímu ječmenu vytvořit jemné kořínky. Důležité je také pH půdy. Kyselá půdní reakce má negativní vliv na tvorbu kořenů.

Pokud je půda zpracovaná již z podzimu na hloubku 20 až 25 cm radličkovým kypřičem (např. Tiger AS nebo Terrano FX), není třeba jarní předseťovou přípravu provádět na větší hloubku a vytahovat tak na povrch mokrou chladnou zem a následně hroudy. Mrazové garé nám půdu přes zimu do velké míry rozruší a přivede ji do strukturního stavu.

Při setí je pak velmi důležité, aby se osivo ukládalo do prohřáté neutužené půdy, proto by předseťová příprava měla probíhat jedním přejezdem. Pracovní hloubka přípravy seťového lůžka je závislá na vlhkosti půdy. Je třeba zamezit tomu, aby byl ječmen založen do mokré a chladné půdy a předejít tak „zamazání osiva“. Je důležité připravit seťové lůžko tak, aby osivo mělo přístup k živinám obsaženým v půdním roztoku vhodnou strukturou jemných kapilárních pórů půdy.

Významné je také neničit strukturu půdy vícenásobnými přejezdy při předseťové přípravě. Dobře zakořeněné rostliny jsou poté základem pro tvorbu kvalitních odnoží a potažmo i výnos.

V poslední době je stále oblíbenější používat na předseťovou přípravu půdy krátký talířový podmítač Joker. Přestože tento stroj je využíván v řadě podniků pouze jako podmítač pro rychlou podmítku tzv. „za kosou“. Jokery jsou osazovány talíři o průměru 52 cm, jejichž tvar je uzpůsobený zpracovávat mělce suchou půdu (do 10 cm) a nevytahují tak na povrch zbytečně mokrou zem.

Malý průměr talíře má výhodu v tom, že se rychleji otáčí a v kombinaci s vyšší pracovní rychlostí 12-15km/hod tak lépe rozrušuje půdu, aniž by tvořil hroudy. Správně zvolený pěch pak následně vytvoří dostatek jemnozemě pro kvalitní seťové lůžko. Vhodný na předseťovou přípravu je např. Rollflex, FarmFlex.

Tahová potřeba traktoru při předseťové přípravě na 1 metr záběru Jokera je potřeba kolem 25 PS, protože půda neklade takový odpor jako při podmítce. V závislosti na podmínkách (svažitost, hloubka zpracování) je běžná tahová potřeba např. při první podmítce od 30-35 PS, v těžkých půdách je potřeba 40 PS. Spotřeba se pohybuje podle aktuálních půdních podmínek od 4,5-5 l/ha nafty.

Autor:
Tomáš Habr
Zákaznická podpora HORSCH