Aktuální doporučení pro setí jarních obilovin

Minulý týden jsem se zmínil o nervozitě, která panuje kvůli dosavadnímu průběhu počasí. Co se týká kukuřice, cukrové řepy a některých dalších plodin, to zatím není kritické, pouze se nahromadí všechny jarní práce. Kdo má dostatečně výkonnou techniku, určitě je zvládne.

  Horší situace je u jarních obilovin. Den se nemilosrdně prodlužuje, v sobotu dosáhla délka dne necelých 13 hodin a délka denního světla téměř 14 hodin. Pro jarní obiloviny to znamená, že se rychle zkracuje doba na jejich odnožování. To se totiž řídí právě délkou dne. V krátkém dni obiloviny odnožují, v dlouhém dni přecházejí k dlouživému růstu.

Pokud nechceme mít řídké porosty, je třeba na tuto situaci reagovat:

- V žádném případě nesnižujeme výsevek, naopak bych doporučoval ho až o 10 % zvýšit.

- Hloubka setí by neměla přesáhnout 2 cm.

- Vzcházející rostliny musí mít k dispozici dostatek živin.

Ideální je, když máme secí stroj Pronto nebo Sprinter s výbavou PPF, kterou můžeme dodat při setí kalkulovanou zbývající část dusíku pod osivo. Jestliže tuto možnost nemáme, osvědčilo se hnojivo aplikovat ještě před setím na povrch a při setí ho zapravit do půdy.

Často se totiž stává, že dusík, který dodáme například ve fázi 2. listu na povrch, je rostlinám kvůli suchu k dispozici až pozdě. Velmi pěkný pokus v tomto směru udělal Ing. Valsa v obci Kly na Mělnicku - rozdíl ve výnosu byl přes 0,6 t/ha.

- Dalším nezbytným opatřením je vedení porostu, které musíme přizpůsobit podmínkám, tak abychom neztratili ani jednu odnož. 

Autor:
Jan Šabatka
Zákaznická podpora HORSCH