Letošní zkušenosti se secím strojem Serto 12 SC

Extrémní počasí a chybějící pracovní síly nastartovaly u zemědělců poptávku po strojích s větším hodinovým výkonem. Dokáží tak s menším počtem pracovníků využít optimálních půdních podmínek pro obdělání pozemků a založení porostů.
Správně zvolené stroje do technologie bezorebného zpracování půdy zrychlují a zkvalitňují přípravu půdy natolik, že k setí je pak možné využít secí stroje bez přípravy půdy o větším záběru, které jako tažný prostředek využívají traktory od 240 PS.

Zemědělci si letos vyzkoušeli secí stroj Serto 12 SC o záběru 12 metrů při setí ozimé pšenice. Představíme si některé z nich.

Na jihu Moravy dne 27.9.2018 vyzkoušeli Serto 12 SC v akciové společnosti Agroservis, 1. zemědělská a.s. Višňové. Pozemek o výměře 24 ha po kukuřici na zrno byl ihned po sklizni připraven pro setí talířovým podmítačem do hloubky kolem 15 cm. Nerovnoměrně rozhozené kukuřičné zbytky se nepodařilo v některých místech zcela zapravit a část tak zůstala ležet na povrchu. Nebyla to zrovna ukázková příprava půdy, a tak můžeme dobře posoudit, jak se Serto s takovými podmínkami vyrovnalo.
Podle požadavků se zde sela ozimá pšenice výsevkem 220 kg/ha do hloubky 5 cm. Secí stroj Serto má možnost volit přítlak na jednotlivé paralerogramové secí botky hydraulicky (pomocí zbytkového tlaku od ventilátoru) v rozmezí od 5 do 150 kg, a tak po nastavení hloubky pomocí dorazových podložek zde byl nastaven přítlak 100 kg. Jen tak byla na všech místech dosažena požadovaná hloubka uložení osiva. Zavlačovače na secích botkách bylo možno použít, přestože místy se organické zbytky na povrchu vyskytovaly ve větší vrstvě. Ty však rovnoměrně procházely.
Serto 12 SC zde bylo agregováno s traktorem o výkonu 400 PS a ten i při jízdě do kopce a při plném zásobníku (6 000 litrů) dosahoval bez problému pracovní rychlosti 15 km/h.

Na Drahanské vrchovině hospodaří akciová společnost Uniagris Pěnčín. Secí stroj Serto 12 SC agregovaný s traktorem o výkonu 360 PS si vyzkoušeli dne 2.10.2018 na pozemku o výměře 25 ha. Po silážní kukuřici byl na pozemek aplikován digestát, který byl zapraven do hloubky 18 cm talířovým podmítačem Joker 5 HD (talíře 62 cm). Těsně před setím byl pro předseťovou přípravu použit kompaktor, aby se pozemek ještě lépe urovnal a rozpracoval. Lehká vlhčí půda po slabých přeháňkách spolu s kukuřičným strništěm způsobila, že se povrch půdy nepodařilo zcela urovnat. Při zkoušce setí se zavlačovačem i s nastaveným nižším přítlakem se delší strniště ležící na povrchu zachytávalo a s lehkou překypřenou půdou zapříčinilo v některých místech neprůchodnost secích botek. Bylo nutno demontovat zavlačovače a přenastavit přítlak na 45 kg, aby bylo dosaženo požadované hloubky 2 cm. Při tomto nastavení již bylo vše v pořádku. Ozimá pšenice se sela výsevkem 200 kg/ha a pracovní rychlostí 15 km/h.

U Litomyšle hospodaří akciová společnost AG Maiwald se sídlem v Benátkách. Secí stroj Serto 12 SC agregovaný s traktorem o výkonu 330 PS si odzkoušeli na výměře 57 ha dne 6.10.2018. Jako předplodina zde byl mák a pohanka, která se sklízela před týdnem. Těsně před setím byl pozemek rozpracován do hloubky 20 cm radličkovým kypřičem, který ale nedokázal lehkou půdu dostatečně umáčknout. Lehká, hodně nakypřená suchá půda s organickými zbytky způsobila, že bylo nutné doladit předcházející nastavení, protože při tomto se kopírovací kolečka bořila a v zavlačovači se zachytávaly organické zbytky po pohance. Přidáním dorazových podložek se upravila hloubka setí na požadovaných 2 cm a upravením přítlaku na 30 kg bylo dosaženo průchodnosti. Poté již bylo vše v pořádku. Sela se zde ozimá pšenice výsevkem 165 kg/ha stálou pracovní rychlostí 13 km/hod.


Možnost snadné změny přítlaku na secí botky je velice důležitá. Pomocí přítlaku reagujeme na půdní podmínky podle typu půdy a její přípravy a také na množství organických zbytků na povrchu. Každý pozemek je jiný a je vždy potřeba překontrolovat, zda jsou zrna uložena do správné hloubky. Při požadované hloubce setí ozimé pšenice do 2 cm doporučujeme pracovat bez zavlačovačů, jako i při setí drobných semen. Výsledkem je přesnější hloubka uložení osiva.