Úprava Tigra AS pro velmi hluboké kypření

Na začátku listopadu mne kontaktoval pan Pavel Moc, o jehož firmě najdete podrobnější informace v posledním čísle magazínu terraHORSCH (čtěte zde), abych se přijel podívat na jeho úpravu stroje Tiger 3 AS pro účely velmi hlubokého kypření půdy. Pan Moc má sice půdy v pořádku a bez utužených vrstev, nicméně osevní postup, který uplatňuje a dlouhodobé klimatické podmínky jej přivedly na myšlenku, že některé pozemky čas od času hluboko prokypří, aniž by musel pořizovat speciální stroj.

Konkrétně se jednalo o pozemek, kde byla jako meziplodina oseta směska jetele a svazenky. V suchých podmínkách převažovala svazenka, přestože v osivu byla převaha jetele. Množství hmoty, které narostlo, odpovídalo vlhkostním podmínkám pole, a tak bylo někde hmoty více a někde méně. Cílem tedy bylo alespoň částečně organickou hmotu zapravit do půdy, což se poměrně dobře podařilo, ale hlavně půdu hluboko prokypřit. Hluboké kypření má také zabezpečit optimální vsakování vody, která se dá v následujícím období očekávat.

Jestliže chceme s podobnými kypřiči zasáhnout do půdy opravdu hluboko, a v tomto případě se jednalo o průměrnou hloubku 45 cm, pak je vhodné až nutné použít úzké radličky LD o šířce 4 cm. Úzká radlička je schopna pracovat takto hluboko a při tom nevynáší na povrch spodní vrstvu neúrodné půdy. Tyto radličky LD také mají menší pracovní odpor, než širší typy radliček.

Tažným prostředkem zde byl traktor, který má sice navýšen výkon na 240 PS, ale přesto by to pro dané účely nestačilo. Pan Moc proto upravil kypřič tak, aby pracovaly pouze 2 zadní řady Tigra AS. U tohoto stroje to není problém, protože u těchto zadních řad je uspořádání slupic souměrné v celé šířce a nedochází k driftování. Tím se rozteč mezi navazujícími radličkami zvýšila na 45 cm. Pracovní rychlost se pohybovala mezi 7 a 10 km/h a plně stačila pro splnění nároků majitele.

Dalším důvodem, proč se pan Moc rozhodl pro hluboké kypření právě na tomto poli, je fakt, že na jaře se zde bude sít mák. V takovém případě se vždy snaží pole kvalitně připravit již na podzim, aby na jaře mohl rovnou sít, nebo aby stačila pouze velmi mělká příprava před setím. To je důležité pro zachování vláhy. Po hlubokém kypření dojde ještě na aplikaci hnoje a jeho zaorání. Poslední pracovní operací před zimou bude urovnání pozemku, které se provede s ohledem na půdní a klimatické podmínky.

Zajímavé bude dále sledovat, jak proběhne setí a jaký porost máku se povede příští rok.