Když se příchod jara prodlouží, je obzvlášť důležité

nevysévat jarní ječmen do přemokřelé a chladné půdy.