Akciová společnost Uniagris Pěnčín seje cukrovou řepu letos na jaře přesným secím strojem Maestro 12.45 CC na pozemcích ohrožených vodní erozí, protože tento stroj umí velmi dobře set do půdy na podzim podryté a na jaře připravené, do mulče i přímo...

V druhé polovině března jsem byl shodou okolností požádán dvěma klienty o pomoc při nastavení secího stroje Pronto DC. V obou případech se jednalo o soukromé zemědělce na Kladensku, z nichž první již má zkušenosti s pěstováním máku, ale ne vždy se mu...

Během jedné sezóny se  uvedená firma vybavila kvalitní technologií, která ideálně pasuje do jejich půdních podmínek. S minimem přejezdů, úsporou času a nákladů mohou nyní zakládat kvalitní porosty.

Chybějící pracovní síly nastartovaly u zemědělců poptávku po strojích s velkým výkonem. Zemědělci na si tak letos vyzkoušeli secí stroj Serto 12 SC o záběru 12 metrů při setí ozimé pšenice.

Cílem předvádění Serta 12 SC ve společnosti Lupofyt Chrášťany bylo ukázat, že dokáže přesně dodržet hloubku setí, spolu s přesným dodržením výsevku. Celý dvoukomorový zásobní vůz o objemu 6 000 l (60:40) vezl pouze osivo pšenice.

Přestože se při setí zvedala oblaka prachu, nožové radličky vynášely zavlhlou půdu na povrch. Po třech dnech byla řepka v děložních lístcích a na konci srpna měly rostliny řepky již čtyři pravé listy.

ZD Mečeříž na Mladoboleslavsku se stalo prvním majitelem největšího secího stroje HORSCH Serto. Oceňují jeho velmi robustní konstrukci s integrovaným pěchem, vhdonou do jejich těžkých půd.

Uniagris Pěnčín a.s. využívá secí stroj Focus 6 TD každoročně také pro 400 ha meziplodin. Svou osvědčenou metodu letos upravili k úplnému zachování půdní vláhy.

Po více, než deseti letech intenzivního používání technologie Focus v podmínkách ČR se nadhromáždil velký objem zkušeností, které si mohou vyzkoušet všichni zájemci o tento moderní způsob setí.

Pan ing. Petr Klečka osazuje při jarním setí svůj Focus plochými radličkami o šířce 30 cm. Ty nezasahují do vlhké půdy pod hloubkou setí, vytvářejí ploché lůžko a podřezávají rostoucí plevele.