Minule jsem popsal obecné požadavky a předpoklady k úspěšnému pěstování meziplodin, aby přinesly očekávaný efekt. Dnes se zaměřím na stroje firmy HORSCH, se kterými je možné meziplodiny kvalitně založit. Nejdříve pouze krátce zmíním DuoDrill, či...

Ve dvou následujících článcích se chci věnovat tématu, o kterém se stále více při návštěvách podniků diskutuje, a to jsou meziplodiny. Vedou mne k tomu dva důvody. Prvním důvodem je možnost zvyšování půdní úrodnosti a obsahu humusu v půdě, při...

Novou dimenzi v zakládání porostů přináší RowControl. V zásadě to je SectionControl určený pro pneumatické secí stroje Horsch Pronto, Focus a Serto. Systém SectionControl již nabízíme na našich strojích dlouho, a protože je hojně využíván, zemědělci...

V poslední době jsme již vícekrát psali o využití secího stroje Focus TD. Většinou se jednalo o zakládání porostů řepky ozimé ale také máku a napříště se budu věnovat i meziplodinám. Dnes bych chtěl informovat o postupu zpracování půdy a setí jarního...

Secí stroj Pronto 9 DC G+F je výborným řešením. V roce 2018 se v akciové společnosti Moras Moravany rozhodli, že místo dvou secích strojů se záběrem 6 metrů (jeden ještě s rotačními branami) pořídí do podniku výkonný secí stroj o pracovním záběru 9...

Začátkem srpna, kdy ještě převládalo velmi teplé počasí a půda byla také ještě suchá, jsem navštívil farmu pana Pokorného v Kmetiněvsi, který je jedním z prvních uživatelů strojů Horsch v České republice. Se stroji této firmy pracuje již od poloviny...

V polovině srpna jsem byl přítomen při uvádění secího stroje Pronto 9 DC do provozu na farmě pana Ing. Zdeňka Kvíze v Bratřínově. Pan Kvíz je historicky jeden z prvních uživatelů strojů firmy Horsch, se kterými začínal již v 90. létech minulého...

Dnes bych se chtěl podívat na problematiku podmítky z hlediska různých typů podmítačů. Jak už to bývá, různé typy strojů mají vždy své výhody, ale také nevýhody, a to je třeba při výběru správného stroje dobře zvážit.

Dnes bych se chtěl podívat na problematiku podmítky z hlediska různých typů podmítačů. Jak už to bývá, různé typy strojů mají vždy své výhody, ale také nevýhody, a to je třeba při výběru správného stroje dobře zvážit.

Kvalitní sklizeň umožní jednoduchou a přitom kvalitní přípravu pozemků pro osev ozimé řepky