Akciová společnost Rostěnice používá kombinovaný kypřič Tiger 6 MT pro hluboké zpracování půdy po zrnové kukuřici jedním přejezdem. Podívejte se na ukázku jeho práce při vysoké půdní vlhkosti.

Pro jarní setí mají v podniku Zemagro spol. s r.o. Strážovice vyzkoušený účinný postup, kterým šetří maximum vláhy v půdě a dosahují výborného vzcházení.

Seznamte se s postupy, kterými řeší greening na ploše 1 500 ha ve společnosti Agroservis Trading a.s. Višňové.

V podniku Agras Želátovice a.s. šikovně využívají podmínek
pro zpracování jedním přejezdem těžkých půd pro jarní výsev.

Agras Želátovice a.s. používá  kypřič Tiger 6 MT v nastavení pro postupné prohloubení a jedním přejezdem připravují k setí.

Akciová společnost ZD Unčovice pěstuje řepku na 800 ha a letošní přípravu a setí zde zvládli na dva pracovní přejezdy.

Seznamte se se zjednodušeným a rychlejším postupem hlubokého zpracování půdy a výsevu ozimé řepky - příklad z farmy pan Kindla v Unhošti.

Talířo-radličkové kypřiče mohou pracovat každou řadou do větší hloubky

a jedním přejezdem tak zpracovat hluboký profil bez tvorby velkých hrud.

Využití technologické linky Joker - Tiger - Pronto při pěstování oz. řepky na těžkých a středních půdách v oblasti Uhlířských Janovic.

Agroservis Trading a.s. provozuje už dva těžké talířo-radličkové kypřiče Tiger 8 MT, které při hloubce kypření 25 – 30 cm poskytují celkový výkon 20 ha/hod.