Podívejte se na úpravu kypřiče Tiger 3 AS, kterou provedl pan Pavel Moc pro kypření pozemků po meziplodinách do hloubky 45 cm na podzim před jarním setím máku.

Asi nejlepším řešením po kukuřici na zrno je zpracování půdy kypřičem Tiger MT. Ten půdu rozpracovává postupně nejprve dvěma řadami velkých talířů a následně pak dvěma řadami radliček.

Hlavní konstrukční změna se týká pěchu - nově bude pěch sloužit výhradně k utužení nakypřené půdy a pro přepravu bude mít Tiger samostatný podvozek.

Hlavní změna na novém modelu Tiger AS spočívá v novém řešení pěchu a také podvozku. Zatímco starší modely mají integrovaný pneumatikový pěch, který slouží současně jako podvozek, nový model má podvozek samostatně uvnitř rámu.

Akciová společnost Rostěnice používá kombinovaný kypřič Tiger 6 MT pro hluboké zpracování půdy po zrnové kukuřici jedním přejezdem. Podívejte se na ukázku jeho práce při vysoké půdní vlhkosti.

Pro jarní setí mají v podniku Zemagro spol. s r.o. Strážovice vyzkoušený účinný postup, kterým šetří maximum vláhy v půdě a dosahují výborného vzcházení.

Seznamte se s postupy, kterými řeší greening na ploše 1 500 ha ve společnosti Agroservis Trading a.s. Višňové.

V podniku Agras Želátovice a.s. šikovně využívají podmínek
pro zpracování jedním přejezdem těžkých půd pro jarní výsev.

Agras Želátovice a.s. používá  kypřič Tiger 6 MT v nastavení pro postupné prohloubení a jedním přejezdem připravují k setí.

Akciová společnost ZD Unčovice pěstuje řepku na 800 ha a letošní přípravu a setí zde zvládli na dva pracovní přejezdy.