Dnes bych se chtěl podívat na problematiku podmítky z hlediska různých typů podmítačů. Jak už to bývá, různé typy strojů mají vždy své výhody, ale také nevýhody, a to je třeba při výběru správného stroje dobře zvážit.

Při bezorebném zpracování půdy před zimou lze dosáhnout hřebenitosti na povrchu půdy úpravou pěchu. Terrano GX má tuto možnost již v sériové výbavě.

Společnost Statek Kydlinov s.r.o. použil úspornou a přitom účinnou metodu přípravy zcela proschlých pozemků pro ozimou řepku. Přizpůsobili také hloubku setí a herbicidní strategii.

Využití stroje Terrano MT je přednostně buď ve složitějších půdních podmínkách, nebo naopak ve firmách s lehko zpracovatelnými půdami, kde stačí jeden přejezd tohoto stroje a půda je připravena pro setí.

Mráz velmi pomohl zlepšit strukturu půdy a tak bude zapotřebí dobře uvážit, jak pozemky připravit na jarní setí, aby se půda nepokodila.

Od letoška se budeme setkávat na polích s kypřiči Terrano GX, u kterých může zájemce volit mezi 3-řadovým a 4-řadovým provedením. V nabídce je i bohatá škála různých pěchů.

Družstvo vlastníků v Polance nad Odrou používá pro zpracování mokré těžké půdy radličkový kypřič Terrano 5 FM. Dokážou strniště středně hluboko jedním přejezdem a bez hrud připravit k setí ozimé pšenice.

Zemědělský podnik ZD Niva Výčapy na Vysočině používá velmi účinnou metodu pro nápravu půdních utuženin a kolejí po sklizni kukuřice. Těsný odstup před setím zaručuje minimální ztrátu půdní vláhy a výborné urovnání.

Kvůli přirozeným vlastnostem jílovitých slévavých půd bývá jejich zpracování velmi problematické. Podívejte se na zpracování pouze 14 dní po posledních srážkách, a to kombinovaným talířovo-radličkovým kypřičem Terrano 6 MT.

Průběh žní obilovin i dosahované výnosy budou mnohem komplikovanější, než se očekávalo. Porosty však vyprodukovaly velké množství slámy a proto je nutné věnovat velkou pozornost kvalitě sklizně a podmítky.