Mráz velmi pomohl zlepšit strukturu půdy a tak bude zapotřebí dobře uvážit, jak pozemky připravit na jarní setí, aby se půda nepokodila.

Od letoška se budeme setkávat na polích s kypřiči Terrano GX, u kterých může zájemce volit mezi 3-řadovým a 4-řadovým provedením. V nabídce je i bohatá škála různých pěchů.

Družstvo vlastníků v Polance nad Odrou používá pro zpracování mokré těžké půdy radličkový kypřič Terrano 5 FM. Dokážou strniště středně hluboko jedním přejezdem a bez hrud připravit k setí ozimé pšenice.

Zemědělský podnik ZD Niva Výčapy na Vysočině používá velmi účinnou metodu pro nápravu půdních utuženin a kolejí po sklizni kukuřice. Těsný odstup před setím zaručuje minimální ztrátu půdní vláhy a výborné urovnání.

Kvůli přirozeným vlastnostem jílovitých slévavých půd bývá jejich zpracování velmi problematické. Podívejte se na zpracování pouze 14 dní po posledních srážkách, a to kombinovaným talířovo-radličkovým kypřičem Terrano 6 MT.

Průběh žní obilovin i dosahované výnosy budou mnohem komplikovanější, než se očekávalo. Porosty však vyprodukovaly velké množství slámy a proto je nutné věnovat velkou pozornost kvalitě sklizně a podmítky.

Pro zpracování pozemků po pozdě sklízených plodinách se velmi osvědčuje kombinovaný kypřič Terrano MT – praktický příklad ze společnosti Mohelnická zemědělská a.s..

Podniky s větší výměrou zrnové kukuřice stále častěji používají kombinované kypřiče pro přípravu k setí jedním přejezdem.

Při druhé návštěvě jsme potkali soupravu kypřiče Terrano 5 FM se zásobníkem Partner 2800 HT při práci ve velmi mokré půdě.

Pro těžké půdy, které mají po kukuřici ztvrdlý povrch, se nejlépe hodí kombinovaný talířo-radličkový kypřič