Díky zimním mrazům mají půdy velmi dobrou strukturu, kterou je nutné zachovat. Protože pozemky urovnané z podzimu vyzrávají velmi rovnoměrně, není třeba je otevírat do větší hloubky.

Kvůli velmi deštivému podzimu se mnoha zemědělcům nepodařilo připravit všechny pozemky pro jarní setí. Příležitosti zpracovat mělce promrzlou půdu využili zemědělci ze společnosti Agrola Kožušice s.r.o. v prosinci.

Podívejte se na práci krátkého talířového podmítače Joker RT s pérovou lištou CrossBar při předseťové přípravě se současným zapravením kejdy.

Ve společnosti Uniagris Pěnčín a.s  pěstují 380 ha meziplodin a 280 ha ozimé řepky efektivní metodou Joker - Focus už od orku 2012

Na farmě Svobodových u Telče pracuje podmítač Joker 6 RT s velmi přesnou výbavou pro výsev a také k setí meziplodin.

Využití technologické linky Joker - Tiger - Pronto při pěstování oz. řepky na těžkých a středních půdách v oblasti Uhlířských Janovic.

Čelní nožový válec umožňuje, aby talířové podmítače bezchybně pracovaly i v hloubce kolem 5 cm, například po řepce.

Výkony sklizně klesají vlivem počasí, vyšších výnosů a polehlého obilí. Zemědělci oceňují podmítače o velkém záběru a výkonu.

Podívejte se na příklad práce talířového podmítače Joker 8 RT v  Agro B Kardašova Řečice pří nízkém strništi do hloubky 5 cm

Protože letošní situace v polích ukazuje, že se budeme potýkat s velkým množstvím dlouhé slámy, oceníme vlastnosti podmítačů Joker HD.