Horsch Cruiser XL umožňuje velmi intenzivní zpracování půdy až do hloubky 15 cm po sklizni předplodiny, ale také výborně pracuje při finální přípravě půdy před setím na podzim i na jaře, ve všech půdních a vlhkostních podmínkách

Cruiser XL uplatní svoje hlavní přednosti ve spojení se secím strojem Focus TD nebo novinkou Serto SC. Secí stroj Serto SC používá botky PowerDisc, které nejvíce vyniknou v těžko zpracovatelných půdách s větším podílem hrud. Zde se botky PowerDisc...

V ZD Hrotovice si vysokovýkonné stroje pořizují proto, že chtějí pracovat na pozemcích za optimálních podmínek a s co nejmenším počtem operací, aby se v půdě uchovalo maximum vláhy.

Další příklad využití nového radličkového podmítače Cruiser XL - předseťová příprava vlhké hlinité půdy na jeden přejezd s výkonem dostačujícím pro dva secí stroje o záběru 6 metrů.

Cruiser díky malé vzdálenosti 15 cm mezi navazujícími radličkami zajišťuje velmi kvalitní a celoplošné rozdrobení půdy. Toto uspořádání má přednost i v tom, že se vytváří minimum hrud i na těžších půdách, případně za mokra.

V průběhu letošního léta se zemědělělcům představuje nový velkozáběrový radličkový podmítač Cruiser XL, určený pro první zpracování půdy po sklizni a pro předseťovou přípravu půdy.

Průběh žní obilovin i dosahované výnosy budou mnohem komplikovanější, než se očekávalo. Porosty však vyprodukovaly velké množství slámy a proto je nutné věnovat velkou pozornost kvalitě sklizně a podmítky.

Díky rozteči 14,5 cm mezi plochými radličkami a s jištěním o tuhosti 100 kg dokáže Cruiser účinně urovnávat a připravovat precizní seťové lůžko.

Pro mnoho podniků jsou důležité lehké kypřiče, kterými mohou kromě podmítky provádět před setím také precizní přípravu neorané půdy.

Pan Tykal z Vlčnova využívá pro zpracování mokré těžké půdy zajímavého postupu s precizní a včasnou operací.