Asi nejlepším řešením po kukuřici na zrno je zpracování půdy kypřičem Tiger MT. Ten půdu rozpracovává postupně nejprve dvěma řadami velkých talířů a následně pak dvěma řadami radliček.

Mráz velmi pomohl zlepšit strukturu půdy a tak bude zapotřebí dobře uvážit, jak pozemky připravit na jarní setí, aby se půda nepokodila.

Kvůli velmi deštivému podzimu se mnoha zemědělcům nepodařilo připravit všechny pozemky pro jarní setí. Příležitosti zpracovat mělce promrzlou půdu využili zemědělci ze společnosti Agrola Kožušice s.r.o. v prosinci.

Ve DV Polanka nad Odrou našli způsob, jak využívat ke zpracování mokré půdy hloubkový kypřič Tiger 4 MT. Ten používá pneumatikový pěch, který není demontovatelný, ale v Polance ho upravili právě pro tyto podmínky.

Družstvo vlastníků v Polance nad Odrou používá pro zpracování mokré těžké půdy radličkový kypřič Terrano 5 FM. Dokážou strniště středně hluboko jedním přejezdem a bez hrud připravit k setí ozimé pšenice.

Zemědělský podnik ZD Niva Výčapy na Vysočině používá velmi účinnou metodu pro nápravu půdních utuženin a kolejí po sklizni kukuřice. Těsný odstup před setím zaručuje minimální ztrátu půdní vláhy a výborné urovnání.

Velmi důležitou roli to, co předchází setí - způsob zpracování půdy. Jestliže se dále zaměříme na různé způsoby setí, pak je třeba konstatovat, že mnozí pěstitelé hledají stále něco nového, ať už nové hybridy, výsevky nebo secí stroje.

Výdrol při bezorebném způsobu zpracování půdy může znamenat nepříjemnosti především jako příměs, a to hlavně tam, kde po sobě následují dvě nebo více obilovin.

Na pozemcích, kde byl povrch půdy urovnán už na podzim  můžeme zakládat jarní porosty bez předchozí přípravy. K omezení přejezdů po jarní půdě je vhodné využít secí stroj s přihnojením.

Rozdílná situace podle oblastí ve stavu půdy, zásobenosti vláhou,
vyzrávání půd. Situace kolem řepky.