Secí stroj Focus TD je možné díky jeho velmi úzkým kypřicím radličkám výhodně používat také pro samotnou aplikaci hnojiva do velké hloubky v půdě a to i na jaře. Podívejte se na praktický příklad.

Rozdíly v úspěšnosti technologie StripTill v USA a v Evropě jsou způsobeny klimatickými podmínkami. Metoda StripTill, která se u nás naopak velmi osvědčila, a je považována za průlomovou v moderním pěstování řepky, je založena na technice Focus.

Spojením stroje Pronto s jednořadým kypřičem Mono vznikne souprava, která má část výhod metody Focus – příklad z farmy bratrů Vavřínových.

Ve společnosti Uniagris Pěnčín a.s  pěstují 380 ha meziplodin a 280 ha ozimé řepky efektivní metodou Joker - Focus už od orku 2012

Půdní povrch a profil bez hrud a dutin je velmi důležitým předpokladem pro omezení výskytu škůdců v řepce.

Hrůbkový systém pěstování kukuřice funguje

dlouhodobě i na nejtěžších půdách.