Nový model samojízdného postřikovače HORSCH Leeb PT 330 pracuje na pozemcích zemědělského podniku Rostěnice a. s. – provozní test.

Letos bylo vedení porostů ozimých řepek komplikované počasím.
Shrňme si zásady, které i letos napomohly k lepším výsledkům.

Podnik Agros Kojice modernizuje dílčími změnami. To mu umožňuje reagovat ročníkové výkyvy počasí, které jsou stále častější.

Podzimní číslo firemního časopisu terraHORSCH:
slovenské a české vydání - čtěte zde.

Svoje 25. jubileum důstojně oslavila firma Agrokonzulta vydařeným Polním dnem s účastí Siegfrieda Horsche.

Pan Baňka je několik let majitelem secího stroje Focus TD a postupně s ním začal sít veškeré plodiny – reportáž.

Od roku 1994 bez orby, vysoké výnosy, kvalitní poradenství - seznamte se s postupy a s technikou ve Stagře Studená.

Tradiční setkání zemědělců na Vysočině doprovodil pan Theodor Leeb svou zajímavou přednáškou.

Po dobu šesti týdnů je připraven zajímavý program pro návštěvníky centrály HORSCH – přečtěte si naše dojmy a poznatky.

Jarní číslo firemního časopisu terraHORSCH.
Slovenské a české vydání - čtěte zde.