Podzimní číslo firemního časopisu terraHORSCH:
slovenské a české vydání - čtěte zde.

Podnik Hospodářské družstvo Unhošť zásadně zvýšil kvalitu zpracování půdy a setí. Posílil tak svoji konkurenceschopnost při obsazování půdní držby.

Nárokům zpracování těžkých půd byla uzpůsobena nová radlička ULD. Používá předsunutý nos a je osazená karbidovými destičkami po celé hloubce. Radlička je dělená a tak je možné měnit pouze nos, který se opotřebovává nejrychleji.

Z médií je delší dobu cítit tlak na zemědělce, kteří jsou označováni za hlavního původce sucha, a také záplav. Veřejnosti se předkládá, že kvůli špatnému zacházení s půdou dochází k jejím ztrátám, a vlivem chemizace se ničí kvalita vody.

Podívejte se na aktuální situaci ve dvou podnicích, které používají radličkový secí stroj Sprinter, a kde těží ze zvládnuté strategie při práci s půdou.

Jarní číslo firemního časopisu terraHORSCH:
slovenské a české vydání - čtěte zde.

Hanácká zemědělská a.s. Dolany porovnává svoje výnosy před zavedením technologie Focus a po pětiletém používání. Podívejte se na jejich výsledky.

Seznamte se s postupy, kterými řeší greening na ploše 1 500 ha ve společnosti Agroservis Trading a.s. Višňové.

Začátek nového roku je nejlepší příležitost zrekapitulovat, co se v minulém roce událo, co se nám povedlo a čeho bychom se naopak měli vyvarovat.

Přečtěte si, jakým vývojem prošlo pěstování řepky na rozloze 300 ha v podniku, který hospodaří ve srážkovém stínu.