Na mnoha plochách budeme pracovat s přehuštěnými porosty, které budou náchylné na poléhání. Velmi pomalá bude redukce neproduktivních odnoží, které budou odebírat vodu a živiny těm odnožím, které tvoří výnos.

Homogenizace porostů řepky pomocí kombinované desikace a lepení je v letošním roce velice aktuální téma. Aplikace má svoje nároky, které je nutné mít na paměti. Praktický příklad.

Samojízdný postřikovač Leeb PT 330 v akciové společnosti Rostěnice dosahuje díky obvyklé pracovní rychlosti 25 km/h a velmi nízké aplikační výšce opravdu zajímavých výsledků.

Agrokonzulta Žamberk, přímý importér zemědělské techniky HORSCH, celé letošní jaro a léto zájemcům předvádí samojízdný postřikovač Leeb PT 350.

Letošní žně jsou sice zatím ještě daleko, ale rádi bychom s předstihem připomenuli technické řešení, jak je zjednodušit a zrychlit.

Polehnutí porostu nás může připravit o citelnou část výnosu. Stejné, nebo ještě větší nebezpečí ale představuje aplikace morforegulátoru v nesprávnou dobu.

Dosavadní nízké teploty zpomalily vývoj rostlin, a to jim umožnilo udržet odnože, které by jinak shodily. Tyto porosty jsou v současné době ohroženy nejvíce.

Výdrol při bezorebném způsobu zpracování půdy může znamenat nepříjemnosti především jako příměs, a to hlavně tam, kde po sobě následují dvě nebo více obilovin.

Nevidí se často, aby sněžilo do řepky, která začíná kvést. Její letošní porosty už prošly mnoha stresovými situacemi. V brzké době také můžeme očekávat silný tlak chorob.

V půdě je dostatek vláhy pro probíhající sloupkování obilovin a porosty jsou převážně dobře přihnojeny dusíkem. To úhrnem velmi zvyšuje riziko vytvoření dlouhých stébel a následného poléhání.