Novinkou pro letošní postřikovou sezónu je tažený postřikovač HORSCH Leeb 4 AX. V loňském roce byl poprvé oficiálně představen na zemědělské výstavě Austro Agrar v Rakouském Tullnu.

I nadále postihuje většinu oblastí sucho, které má závažné dopady na vývoj nově založených porostů řepky a obilovin. Jak přistupovat k nerovnoměrnému vývoji rostlin a na které scénáře se připravit?

Společnost Statek Kydlinov s.r.o. použil úspornou a přitom účinnou metodu přípravy zcela proschlých pozemků pro ozimou řepku. Přizpůsobili také hloubku setí a herbicidní strategii.

Od začátku letošní sezóny panují většinou vysoké teploty, suchý vzduch a silný termický vítr. To ukazuje význam postřikovačů, které udrží postřikovací ramena co nejblíže k cílové ploše.

Pan ing. Petr Klečka osazuje při jarním setí svůj Focus plochými radličkami o šířce 30 cm. Ty nezasahují do vlhké půdy pod hloubkou setí, vytvářejí ploché lůžko a podřezávají rostoucí plevele.

Firma Stagra Studená v polovině května na různých místech předvedla dva modely postřikovačů Leeb, které představují to nejmodernější, co současný trh s touto technikou nabízí.

Sucho mělo vliv na porosty řepky na větší části Evropy. Na polovině území Německa je řepka ve špatném stavu, situace je podobná i v části Francie a Polska.

Na mnoha plochách budeme pracovat s přehuštěnými porosty, které budou náchylné na poléhání. Velmi pomalá bude redukce neproduktivních odnoží, které budou odebírat vodu a živiny těm odnožím, které tvoří výnos.

Homogenizace porostů řepky pomocí kombinované desikace a lepení je v letošním roce velice aktuální téma. Aplikace má svoje nároky, které je nutné mít na paměti. Praktický příklad.

Samojízdný postřikovač Leeb PT 330 v akciové společnosti Rostěnice dosahuje díky obvyklé pracovní rychlosti 25 km/h a velmi nízké aplikační výšce opravdu zajímavých výsledků.