Chybějící pracovní síly nastartovaly u zemědělců poptávku po strojích s velkým výkonem. Zemědělci na si tak letos vyzkoušeli secí stroj Serto 12 SC o záběru 12 metrů při setí ozimé pšenice.

Cílem předvádění Serta 12 SC ve společnosti Lupofyt Chrášťany bylo ukázat, že dokáže přesně dodržet hloubku setí, spolu s přesným dodržením výsevku. Celý dvoukomorový zásobní vůz o objemu 6 000 l (60:40) vezl pouze osivo pšenice.

Přestože se při setí zvedala oblaka prachu, nožové radličky vynášely zavlhlou půdu na povrch. Po třech dnech byla řepka v děložních lístcích a na konci srpna měly rostliny řepky již čtyři pravé listy.

Máme určité možnosti, které mohou proti vlivům sucha zafungovat. Rozdělili bychom tato opatření na krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá

ZD Mečeříž na Mladoboleslavsku se stalo prvním majitelem největšího secího stroje HORSCH Serto. Oceňují jeho velmi robustní konstrukci s integrovaným pěchem, vhdonou do jejich těžkých půd.

Uniagris Pěnčín a.s. využívá secí stroj Focus 6 TD každoročně také pro 400 ha meziplodin. Svou osvědčenou metodu letos upravili k úplnému zachování půdní vláhy.

V průměru v Čechách schází 150 až 250 dnů se srážkami, v mnoha lokalitách je půda ztvrdlá a bez vzduchu. Paradoxně nejlepší situace je v severozápadních Čechách, obvykle postihovaných srážkovým stínem.

Po více, než deseti letech intenzivního používání technologie Focus v podmínkách ČR se nadhromáždil velký objem zkušeností, které si mohou vyzkoušet všichni zájemci o tento moderní způsob setí.

Pan ing. Petr Klečka osazuje při jarním setí svůj Focus plochými radličkami o šířce 30 cm. Ty nezasahují do vlhké půdy pod hloubkou setí, vytvářejí ploché lůžko a podřezávají rostoucí plevele.

Přesné secí stroje Maestro jsou na přání vybavovány automatickou regulaci přítlaku AutoForce. Pomocí ní se na celém pozemku dosahuje stejných podmínek pro ukládání zrn.