Máme určité možnosti, které mohou proti vlivům sucha zafungovat. Rozdělili bychom tato opatření na krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá

ZD Mečeříž na Mladoboleslavsku se stalo prvním majitelem největšího secího stroje HORSCH Serto. Oceňují jeho velmi robustní konstrukci s integrovaným pěchem, vhdonou do jejich těžkých půd.

Uniagris Pěnčín a.s. využívá secí stroj Focus 6 TD každoročně také pro 400 ha meziplodin. Svou osvědčenou metodu letos upravili k úplnému zachování půdní vláhy.

V průměru v Čechách schází 150 až 250 dnů se srážkami, v mnoha lokalitách je půda ztvrdlá a bez vzduchu. Paradoxně nejlepší situace je v severozápadních Čechách, obvykle postihovaných srážkovým stínem.

Po více, než deseti letech intenzivního používání technologie Focus v podmínkách ČR se nadhromáždil velký objem zkušeností, které si mohou vyzkoušet všichni zájemci o tento moderní způsob setí.

Pan ing. Petr Klečka osazuje při jarním setí svůj Focus plochými radličkami o šířce 30 cm. Ty nezasahují do vlhké půdy pod hloubkou setí, vytvářejí ploché lůžko a podřezávají rostoucí plevele.

Přesné secí stroje Maestro jsou na přání vybavovány automatickou regulaci přítlaku AutoForce. Pomocí ní se na celém pozemku dosahuje stejných podmínek pro ukládání zrn.

Ve společnosti Agro Odersko a.s. používají metody pro jarní setí, které jsou velmi úsporné k půdní vláze. Výsev mezi hrůbky chrání vzcházející porosty před poškozením.

Postup nastavení stroje Maestro 12.45 RC podle požadovaných parametrů, přezkoušení v dílenských podmínkách a ověření v poli. Výsev cukrové řepy na soukromé farmě.

Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice pěstuje mák na asi 100 ha orané půdy. Podívejte se, jak je vhodné v takových případech nastavit secí stroj, aby se co nejvíce zvětšila jistota dobrého vzcházení a raného vývoje.