Ve dvou následujících článcích se chci věnovat tématu, o kterém se stále více při návštěvách podniků diskutuje, a to jsou meziplodiny. Vedou mne k tomu dva důvody. Prvním důvodem je možnost zvyšování půdní úrodnosti a obsahu humusu v půdě, při...

Novou dimenzi v zakládání porostů přináší RowControl. V zásadě to je SectionControl určený pro pneumatické secí stroje Horsch Pronto, Focus a Serto. Systém SectionControl již nabízíme na našich strojích dlouho, a protože je hojně využíván, zemědělci...

V poslední době jsme již vícekrát psali o využití secího stroje Focus TD. Většinou se jednalo o zakládání porostů řepky ozimé ale také máku a napříště se budu věnovat i meziplodinám. Dnes bych chtěl informovat o postupu zpracování půdy a setí jarního...

Secí stroj Pronto 9 DC G+F je výborným řešením. V roce 2018 se v akciové společnosti Moras Moravany rozhodli, že místo dvou secích strojů se záběrem 6 metrů (jeden ještě s rotačními branami) pořídí do podniku výkonný secí stroj o pracovním záběru 9...

Začátkem srpna, kdy ještě převládalo velmi teplé počasí a půda byla také ještě suchá, jsem navštívil farmu pana Pokorného v Kmetiněvsi, který je jedním z prvních uživatelů strojů Horsch v České republice. Se stroji této firmy pracuje již od poloviny...

V polovině srpna jsem byl přítomen při uvádění secího stroje Pronto 9 DC do provozu na farmě pana Ing. Zdeňka Kvíze v Bratřínově. Pan Kvíz je historicky jeden z prvních uživatelů strojů firmy Horsch, se kterými začínal již v 90. létech minulého...

Dnes bych se chtěl podívat na problematiku podmítky z hlediska různých typů podmítačů. Jak už to bývá, různé typy strojů mají vždy své výhody, ale také nevýhody, a to je třeba při výběru správného stroje dobře zvážit.

Dnes bych se chtěl podívat na problematiku podmítky z hlediska různých typů podmítačů. Jak už to bývá, různé typy strojů mají vždy své výhody, ale také nevýhody, a to je třeba při výběru správného stroje dobře zvážit.

Kvalitní sklizeň umožní jednoduchou a přitom kvalitní přípravu pozemků pro osev ozimé řepky

V minulém příspěvku jsem informoval o dnech Focus, na kterých jsme představili secí stroj Focus a jeho veškerá možná uplatnění, především z hlediska konkrétních uživatelů. Jednou z velmi dobrých možností je i nasazení tohoto stroje při pěstování...