Na mnoha plochách budeme pracovat s přehuštěnými porosty, které budou náchylné na poléhání. Velmi pomalá bude redukce neproduktivních odnoží, které budou odebírat vodu a živiny těm odnožím, které tvoří výnos.

Homogenizace porostů řepky pomocí kombinované desikace a lepení je v letošním roce velice aktuální téma. Aplikace má svoje nároky, které je nutné mít na paměti. Praktický příklad.

Letošní žně jsou sice zatím ještě daleko, ale rádi bychom s předstihem připomenuli technické řešení, jak je zjednodušit a zrychlit.

Polehnutí porostu nás může připravit o citelnou část výnosu. Stejné, nebo ještě větší nebezpečí ale představuje aplikace morforegulátoru v nesprávnou dobu.

Dosavadní nízké teploty zpomalily vývoj rostlin, a to jim umožnilo udržet odnože, které by jinak shodily. Tyto porosty jsou v současné době ohroženy nejvíce.

Výdrol při bezorebném způsobu zpracování půdy může znamenat nepříjemnosti především jako příměs, a to hlavně tam, kde po sobě následují dvě nebo více obilovin.

Nevidí se často, aby sněžilo do řepky, která začíná kvést. Její letošní porosty už prošly mnoha stresovými situacemi. V brzké době také můžeme očekávat silný tlak chorob.

Máme mnoho porostů, které vytvořily do současnosti pouze 3 listy, a nyní vyvíjejí první odnože. Ještě asi 2 až 3 týdny můžeme podporovat jejich další odnožování.

Doporučení pro regenerační přihnojení ozimé pšenice podle termínu jejího výsevu.
Stav ozimé řepky, přihnojení a doporučení pro zachování řídkých porostů.

Povrch pozemků bez sněhové pokrývky a střídání nočních a denních teplot může nyní v předjaří silně ohrozit slabší porosty obilovin.