Od začátku letošní sezóny panují většinou vysoké teploty, suchý vzduch a silný termický vítr. To ukazuje význam postřikovačů, které udrží postřikovací ramena co nejblíže k cílové ploše.

Homogenizace porostů řepky pomocí kombinované desikace a lepení je v letošním roce velice aktuální téma. Aplikace má svoje nároky, které je nutné mít na paměti. Praktický příklad.

Samojízdný postřikovač Leeb PT 330 v akciové společnosti Rostěnice dosahuje díky obvyklé pracovní rychlosti 25 km/h a velmi nízké aplikační výšce opravdu zajímavých výsledků.

Agrokonzulta Žamberk, přímý importér zemědělské techniky HORSCH, celé letošní jaro a léto zájemcům předvádí samojízdný postřikovač Leeb PT 350.

Už 31. března zahájil druhou sezónu postřikovač Leeb PT330 v a.s. Rostěnice. Podívejte se na jeho pohyb při rychlostech 25 až 30 km/h a při výšce ramen 35 cm nad povrchem polí.

Na farmě Svobodových pracuje v okolí Telče nový postřikovač Leeb 6 LT s nízkým vedením ramen BoomControl Pro při záběru 24 metrů s možností redukce na 18 metrů.

Na rozdíl od sklízecí mlátičky za několik milionů, která 345 dnů v roce stojí, je samojízdný postřikovač v provozu od dubna do listopadu

Nový model samojízdného postřikovače HORSCH Leeb PT 330 pracuje na pozemcích zemědělského podniku Rostěnice a. s. – provozní test.

Podnik Netis a.s. Dolní Lutyně hospodaří na těžkých půdách,
které letos zvládli zpracovat a zasít před příchodem dešťů.

Podívejte se na příklad intenzívně vedeného porostu řepky s velmi raným termínem výsevu – metodika.