Zemědělská společnost Lukrom Plus a.s. provozuje přesný secí

stroj Maestro 12 SW s GPS ovládáním výsevních jednotek.

Na Moravě začaly přesné secí stroje Maestro s výsevem

slunečnice. Zde je doporučený postup a nastavení.