Pan Antonín Šťastný založil srovnávací pokus různých metod setí kukuřice, mj. také technikou Pronto a Focus.

Tento příspěvek poskytuje rady a doporučení k nastavení
výsevních jednotek Maestro - hloubky, přítlaky, přihnojení.

Letošní jaro vyžaduje časné a rychlé zasetí kukuřice
a ideální kontakt osiva s půdní vláhou.

Zde si přečtěte nekolik doporučení pro správné
nastavení přesného secího stroje Maestro.

Na farmě rodiny Novotných v Hostouni je těsně před sklizní dvou způsobů založení porostu kukuřice – zde je první bilance.

Přečtěte si jak Agro Záblatí a.s. řeší výsev kukuřice

strojem Maestro na erozně ohrožených pozemcích.

Funkce Section Control zabezpečí rostlinám v okrajových

částech pozemků stejné podmínky a ušetří osivo.

Farma rodiny Novotných vybírá výkonný a konfigurovatelný přesný secí stroj pro silážní kukuřici na různé rozteče.

Přesný secí stroj Maestro 12 SW ve firmě Služby zemědělství Čech

zasel za letošní jaro úctyhodnou plochu kukuřice a slunečnice.

V akciové společnosti Starojicko používají nový přesný secí

stroj Maestro CC pro výsev kukuřice na 50 a také na 75 cm.