Na farmě Novotných pracuje Maestro už druhou sezónu a pro letošní setí využili majitelé nových zkušeností.

Velmi užitečnou funkcí nových secích strojů i postřikovačů je automatické vypínání sekcí nebo výsevních jednotek.

Ve společnosti Proagro Radešínská Svratka už čtvrtým rokem s plnou spokojeností praktikují výsev kukuřice po žitu.

Při výsevu kukuřice v minulém týdnu byly rozhodujícími požadavky výkon secího stroje a schopnost uložit osivo „na vodu“.

Na rodinné farmě Novotných využívají nejmodernější prostředky pro efektivnější výrobu silážní kukuřice.

K přesnému setí kukuřice na výměře 1 050 ha používá Libinská agro s r.o. nový secí stroj Maestro 8 CC.

Výsledky výnosového pokusu na farmě rodiny Šťastných s výsevem silážní kukuřice pěti různými metodami

Pan Tykal z Vlčnova k nápravě struktury prokypřil půdu

před setím kukuřice do hloubky 30 cm radličkami LD.

A. s. Agras Želatovice založila srovnávací pokus v cukrovce

setí do neorané půdy dvěma přesnými secími stroji.

Výsev širokořádkových plodin na erozně ohrožených pozemcích

je možný jen do neorané půdy - příklad z Rols Lešany s.r.o.