V akciové společnosti Uniagris Pěnčín  dne 27. 3. 2019 seli přesným secím strojem Maestro 12.45 CC  na pozemku Za humny o výměře 30 ha cukrovou řepu výsevem 125 tisíc jedinců / hektar a zároveň se ukládal Amofos v dávce 100 kg/ha pod patu (osivo se...

Přesné secí stroje Maestro jsou na přání vybavovány automatickou regulaci přítlaku AutoForce. Pomocí ní se na celém pozemku dosahuje stejných podmínek pro ukládání zrn.

Postup nastavení stroje Maestro 12.45 RC podle požadovaných parametrů, přezkoušení v dílenských podmínkách a ověření v poli. Výsev cukrové řepy na soukromé farmě.

Maestro v provedení RC je nejjednodušší ze všech typů tohoto secího stroje. Letos poprvé bude u nás pracovat s výbavou pro přesné setí cukrové řepy. K tomu účelu se výsevní jednotky vybaví příslušným výsevním kotoučkem a senzory pro počítání...

Vyrovnání počtu jedinců v jednotlivých řadách při setí v zatáčkách. Automatický systém AutoForce, který je schopen po sekcích měřit odpor půdy pomocí senzorů, a okamžitě upravovat přítlak na botky na optimální hodnotu.

Srážkově chudá zima umožnila v ZD Radkovice u Hrotovic včasné zasetí silážních kukuřic do pozemků prokypřených a urovnaných už z podzimu.

Letošní chladné a mokré jaro způsobilo na celém území ČR zpoždění termínů setí kukuřice. Cenné služby proto poskytla výkonná technika, která si poradí i s obtížnými podmínkami pro setí.

Státní statek Miroslav a.s. používá dvanáctiřádkové Maestro se zásobníkem na 9 000 litrů pro výsev kukuřice a slunečnice na ploše 1 000 hektarů.

Doporučení před začátkem práce s přesným secím strojem Maestro 12 SW - příklad údržby v podniku Stagra Studená.

Funkce Section Control slouží ke spolehlivému zabránění přesévání nebo překrývání záběrů postřikovače - dva příklady z praxe.