Secí stroj Focus TD je možné díky jeho velmi úzkým kypřicím radličkám výhodně používat také pro samotnou aplikaci hnojiva do velké hloubky v půdě a to i na jaře. Podívejte se na praktický příklad.

Po roce chceme připomenout výsledky a.s. Uniagris Pěnčín a ukázat, s jakou spolehlivostí zde využívají metodu Focus pro založení špičkových porostů ozimých řepek.

Radličky Ultra Low Disturbance jsou vyvinuty pro hluboké kypření při omezeném promíchávání půdy. Příklad praktického využití ve stroji Focus při setí řepky se současným rozrušením zhutněného podorničí.

Znojemsko postihlo letos katastrofální sucho. Přesto se panu Markovi z Únanova podařilo založit vynikající porosty řepky, díky pružné technologii Focus. Přečtěte si o jeho postupu.

Nárokům zpracování těžkých půd byla uzpůsobena nová radlička ULD. Používá předsunutý nos a je osazená karbidovými destičkami po celé hloubce. Radlička je dělená a tak je možné měnit pouze nos, který se opotřebovává nejrychleji.

Akciová společnost DVP Agro Rajhrad reaguje na klesající bilanci organické hmoty v půdách a proto doplnili osevní postup o strniskové meziplodiny, pěstované s vysokou intenzitou tvorby nadzemní i kořenové hmoty.

Focus už dávno není specialista pouze na setí řepky – umí samozřejmě i všechny ostatní plodiny, a velmi se hodí také k setí různých směsek a podsevů s krycí plodinou. Přečtěte si několik praktických příkladů přímo od uživatelů.

Společnost Uniagris a.s. Pěnčín používá už několik let na celé výměře metodu Focus pro výsev máku. Uložení osiva do brázd mezi hrůbky zajišťuje spolehlivý přísun vláhy a ochranu vzcházejících rostlin.

Hanácká zemědělská a.s. Dolany porovnává svoje výnosy před zavedením technologie Focus a po pětiletém používání. Podívejte se na jejich výsledky.

Farma pana Šafránka od letošního jara využívá kvůli lepšímu hospodaření s půdní vláhou pro výsev všech plodin secí stroj Focus 4 TD. Podívejte se na setí jarního ječmene a na jeho vývin.