Na základě výsledků v pokusech se rozhodli v ZD Vícov

založit kukuřici strojem Pronto DC metodou 15/60.

Na většině ČR není ještě možné vysévat jařiny, přesto ale

můžeme nyní využít Pronto DC v travních porostech.

Obilovinám se rychle zkracuje šance na odnožování.

Zde jsou hlavní doporučení pro výsev jarních obilovin.

Přečtěte si několik rad k nastavení strojů Pronto DC

pro výsev hrachu, bobu, kukuřice a sóji.

Mnoho pěstitelů máku používá pro jeho výsev secí stroje

Pronto DC a AS. Zde je návod pro správné nastavení.