V ZOD Bělčice po loňském suchu doplňují vyhynulý jetel luční do porostu přísevem pomocí Pronta 6 DC

Uložení živin do výsevní drážky k osivu máku je velmi účinné v chladnějších podmínkách nebo v hůře zásobených půdách.

Příklad jarního zpracování komplikovaného pozemku do rel. velké hloubky a jeho zasetí v oblasti s nedostatkem přísunu jarních srážek.

Pro setí jemných osiv se osvědčuje Pronto 6 DC – přečtěte si o jeho nastavení v ZD Načeradec.

V podniku Agros Kojice pracuje secí stroj Pronto 8 DC, vybavený systémem přesného počítání zrn, který nepotřebuje kalibraci výsevku.

Zemědělský podnik služeb ADG Lützen provozuje secí stroj Pronto 12 DC (3 m) v systému CTF s rastrem 12 metrů.

Pan Ondřej Doležal z Blatnice využívá funkce SectionControl u svého secího stroje Pronto DC, aby zcela vyloučil přesévání souvratí.

Letošní potíže se vzejitím máku vyřešili ve spol. Jari Agro s.r.o. pozdním přesevem máku pomocí secího stroje Pronto 4 DC.

Hodnocení vývoje porostu jarního ječmene, založeného secím strojem Pronto s výbavou Grain&Fertilizer.

Secí stroj Pronto 6 DC s novým modelem botek TurboDisc se osvědčil při výsevu hrachu rychlostí 15 km/h do hloubky 6 cm výsevkem 250 kg/ha.