Na pozemcích, kde byl povrch půdy urovnán už na podzim  můžeme zakládat jarní porosty bez předchozí přípravy. K omezení přejezdů po jarní půdě je vhodné využít secí stroj s přihnojením.

Akciová společnost ZD Unčovice pěstuje řepku na 800 ha a letošní přípravu a setí zde zvládli na dva pracovní přejezdy.

Při výsevu všech tržních plodin využívají v Žimuticích přihnojení systémem Grain&Fertilizer – nastavení pro řepku.

Využití technologické linky Joker - Tiger - Pronto při pěstování oz. řepky na těžkých a středních půdách v oblasti Uhlířských Janovic.

Výbava Grain & Fertilizer na strojích Pronto se může velmi dobře využít také pro podsevy – praktický příklad u pana Nouzy.

 

 

 

Další využití nového secího stroje Pronto 8 DC v Trhovém Štěpánově představuje obnova starších travních porostů.

Podívejte se na pokračování reportáže o setí máku a lupiny secím strojem Pronto DC v Načeradci a v Trhovém Štěpánově

Výkony nejmenších typů Pronto 3 a 4 DC zkracují na menších farmách zasetí celé výměry na několik hodin v ideálním termínu a podmínkách.

Podzimní hluboké zpracování půdy s urovnáním povrchu
poskytuje pro jarní výsevy několik postatných výhod.

Praktický příklad bezorebného založení porostu sóji ve spol. Vyko v Sezemicích, hospodařící na extrémně střídavých půdách.