Když se kombinuje nízký výsevek pšenice, mělká hloubka setí a správné nastavení secích botek, jsou výsledkem špičkové porosty. Podívejte se na praktický příklad.

K výsevu na široké rozteče je možné výhodně používat secí stroj Pronto DC s jednoduchou úpravou.  Výhodou je příprava seťového lůžka při setí a vysoká pracovní rychlost a výkon.

Doplnění druhové složení louky o jetel luční je velmi efektivní metoda ke zvýšení kvality travního porostu. Podívejte se, jak se přísev řeší na farmě pana Kalouse na Písecku.

Jestliže máme hluboko prokypřené pozemky urovnané už od podzimu, můžeme secím strojem Pronto DC zasít na jaře bez přípravy a tak ušetřit vzácný čas a půdní vláhu.

Na přípravu pozemků s těžkou půdou jsme museli dlouho čekat. Hlavní snahou je při přípravě a při setí nepoškodit spodní vrstvy půdy.

Na pozemcích, kde byl povrch půdy urovnán už na podzim  můžeme zakládat jarní porosty bez předchozí přípravy. K omezení přejezdů po jarní půdě je vhodné využít secí stroj s přihnojením.

Akciová společnost ZD Unčovice pěstuje řepku na 800 ha a letošní přípravu a setí zde zvládli na dva pracovní přejezdy.

Při výsevu všech tržních plodin využívají v Žimuticích přihnojení systémem Grain&Fertilizer – nastavení pro řepku.

Využití technologické linky Joker - Tiger - Pronto při pěstování oz. řepky na těžkých a středních půdách v oblasti Uhlířských Janovic.

Výbava Grain & Fertilizer na strojích Pronto se může velmi dobře využít také pro podsevy – praktický příklad u pana Nouzy.