Novou dimenzi v zakládání porostů přináší RowControl. V zásadě to je SectionControl určený pro pneumatické secí stroje Horsch Pronto, Focus a Serto. Systém SectionControl již nabízíme na našich strojích dlouho, a protože je hojně využíván, zemědělci...

Secí stroj Pronto 9 DC G+F je výborným řešením. V roce 2018 se v akciové společnosti Moras Moravany rozhodli, že místo dvou secích strojů se záběrem 6 metrů (jeden ještě s rotačními branami) pořídí do podniku výkonný secí stroj o pracovním záběru 9...

V polovině srpna jsem byl přítomen při uvádění secího stroje Pronto 9 DC do provozu na farmě pana Ing. Zdeňka Kvíze v Bratřínově. Pan Kvíz je historicky jeden z prvních uživatelů strojů firmy Horsch, se kterými začínal již v 90. létech minulého...

Akciová společnost Uniagris Pěnčín seje cukrovou řepu letos na jaře přesným secím strojem Maestro 12.45 CC na pozemcích ohrožených vodní erozí, protože tento stroj umí velmi dobře set do půdy na podzim podryté a na jaře připravené, do mulče i přímo...

V druhé polovině března jsem byl shodou okolností požádán dvěma klienty o pomoc při nastavení secího stroje Pronto DC. V obou případech se jednalo o soukromé zemědělce na Kladensku, z nichž první již má zkušenosti s pěstováním máku, ale ne vždy se mu...

Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice pěstuje mák na asi 100 ha orané půdy. Podívejte se, jak je vhodné v takových případech nastavit secí stroj, aby se co nejvíce zvětšila jistota dobrého vzcházení a raného vývoje.

Když se kombinuje nízký výsevek pšenice, mělká hloubka setí a správné nastavení secích botek, jsou výsledkem špičkové porosty. Podívejte se na praktický příklad.

K výsevu na široké rozteče je možné výhodně používat secí stroj Pronto DC s jednoduchou úpravou.  Výhodou je příprava seťového lůžka při setí a vysoká pracovní rychlost a výkon.

Doplnění druhové složení louky o jetel luční je velmi efektivní metoda ke zvýšení kvality travního porostu. Podívejte se, jak se přísev řeší na farmě pana Kalouse na Písecku.

Jestliže máme hluboko prokypřené pozemky urovnané už od podzimu, můžeme secím strojem Pronto DC zasít na jaře bez přípravy a tak ušetřit vzácný čas a půdní vláhu.