Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice pěstuje mák na asi 100 ha orané půdy. Podívejte se, jak je vhodné v takových případech nastavit secí stroj, aby se co nejvíce zvětšila jistota dobrého vzcházení a raného vývoje.

Maestro v provedení RC je nejjednodušší ze všech typů tohoto secího stroje. Letos poprvé bude u nás pracovat s výbavou pro přesné setí cukrové řepy. K tomu účelu se výsevní jednotky vybaví příslušným výsevním kotoučkem a senzory pro počítání...

Po roce chceme připomenout výsledky a.s. Uniagris Pěnčín a ukázat, s jakou spolehlivostí zde využívají metodu Focus pro založení špičkových porostů ozimých řepek.

Způsob přihnojení Grain&Fertilizer má význam především u pozdně setých plodin, protože hnojivo se nachází blízko klíčících rostlin a ty pak mají okamžitý přístup k živinám.

Když se kombinuje nízký výsevek pšenice, mělká hloubka setí a správné nastavení secích botek, jsou výsledkem špičkové porosty. Podívejte se na praktický příklad.

V současnosti na polích dobře vidíme rozdíly, kde jsme podmítali včas a pozdě, jsme kde pozdě ošetřili výdrol a kde sejeme správně nebo příliš hluboko.

K výsevu na široké rozteče je možné výhodně používat secí stroj Pronto DC s jednoduchou úpravou.  Výhodou je příprava seťového lůžka při setí a vysoká pracovní rychlost a výkon.

Nadměrně kyprá půda může způsobit nečekané chování diskových secích botek – praktické doporučení pro nastavení přítlaku.

Doporučení před začátkem práce s přesným secím strojem Maestro 12 SW - příklad údržby v podniku Stagra Studená.

Dva sousedící pozemky ukazují aktuální vliv metody přípravy
půdy a setí řepky na její vzcházení a vyrovnanost