Až budeme pro kypřič vybírat náhradní pracovní orgány,

je dobré se při zkoušení držet následujícího doporučení.

Hrůbkový systém pěstování kukuřice funguje

dlouhodobě i na nejtěžších půdách.

V příštím roce na naše pole přijede Joker 10 a 12 RT
s novým pěchem a s novou kontrukcí podvozku.

Největší vyráběný kypřič řady Tiger používá družstvo Agrochema ve Studenci.

Zde najdete provozní zkušenosti, provozní a ekonomické údaje.

Po devíti letech provozu přešly stránky www.bezorebne.cz  na nový web.